Joanna Waśko

adwokat Warszawa

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego, handlowego, sportowego i administracyjnego (w szczególności w zakresie problematyki związanej z dostępem do informacji publicznej). W obszarze jej praktyki znajduje się także bieżąca obsługa procesów cywilnych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Asystuje w pracach sekretariatu Sądu Polubownego Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej.

W 2012 r. ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała prawo międzynarodowe publiczne na Uniwersytecie Aix-Marseille w Aix-en-Provence i prawo porównawcze na Uniwersytecie w Strasbourgu. Od stycznia 2013 r. odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Do zespołu GWW dołączyła we wrześniu 2011 r.

Posługuje się biegle językiem angielskim i francuskim.

Publikacje

Przegląd Podatkowy 08.10.2016

Rządowe rozwiązania w walce z nadużyciami w VAT

Powszechnie wiadomo, jak duża jest obecnie skala nadużyć podatkowych i jakie kwoty (w miliardach złotych) traci na tym państwo. Nie dotyczy to jedynie podatku VAT, choć najczęściej – wskazując na istniejącą dziurę budżetową, spowodowaną uchylaniem się od opodatkowania lub innymi oszustwami – jako głównego sprawcę wskazuje się właśnie ten podatek. Małgorzata Militz, doradca podatkowy GWW oraz Joanna Waśko, aplikantka adwokacka wskazują na konsekwencje wprowadzenie do krajowego porządku prawnego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Joanna Waśko

joanna.wasko@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo procesowe cywilne
  • prawo cywilne
  • prawo sportowe
  • mediacja i alternatywne metody rozwiązywania sporów