Elżbieta Kamińska

radca prawny Wrocław

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek oraz w prawie obrotu nieruchomościami. Prowadzi stałą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, jak również uczestniczy w procesach ich wewnętrznych restrukturyzacji, optymalizujących, w poszczególnych obszarach prawa, ryzyka związane z działalnością  podmiotów gospodarczych. W ramach procesów optymalizacji podatkowej zapewnia obsługę tych projektów od strony korporacyjnej i cywilistycznej. Przeprowadza audyty prawne nieruchomości, badania typu due diligence, obsługuje transakcje mające za przedmiot nieruchomości, w szczególności  w ramach aportów nieruchomości do spółek kapitałowych prawa handlowego.
 
Doświadczenie zawodowe we wskazanych obszarach prawa zdobywała prowadząc obsługę prawną znaczących podmiotów gospodarczych z sektora budowalnego, mieszkaniowego, telekomunikacyjnego.
Elżbieta Kamińska

elzbieta.kaminska@gww.pl
+48 71 796 77 55

Zakres praktyki

  • prawo obrotu nieruchomościami
  • prawo procesowe cywilne
  • prawo cywilne
  • prawo spółek / fuzje i przejęcia