Wojciech Krupa

prawnik of counsel Warszawa

Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym i zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności na rynkach regulowanych.
Doświadczenie zdobywał zarówno podczas pracy w organach regulacyjnych (URT/URTiP), jak też doradzając na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Brał udział w licznych projektach związanych z wdrożeniem usług regulowanych, m.in.  jako pracownik URT/URTiP, a następnie jako pełnomocnik KIGEiT w postępowaniach dotyczących ofert ramowych TP (RIO, RLLO, BRIO, RUO), jako przedstawiciel operatorów w ramach negocjacji umów z TP i operatorami komórkowymi. Reprezentował i reprezentuje przedsiębiorców telekomunikacyjnych w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących decyzji o dostępie telekomunikacyjnym. Uczestniczył też w procesach wdrożeniowych wielu usług, w tym w pionierskich projektach wprowadzenia WLR, BSA i MVNO. Uczestniczył w pracach zespołów przygotowujących raporty dotyczące rynku telekomunikacyjnego zarówno dla operatorów, jak i dla UKE (m.in. projekt finansowy przez UE dotyczący monitorowania i stymulowania rynku telekomunikacyjnego, czy projekt dotyczący wprowadzenia separacji funkcjonalnej). Brał udział w pracach legislacyjnych związanych z przygotowaniem ustawy Prawo telekomunikacyjne z 2004 r. i jej nowelizacji oraz aktów wykonawczych do ustawy.
Występował, jako prelegent, na szkoleniach i konferencjach z zakresu telekomunikacji i prawa telekomunikacyjnego w Polsce i zagranicą.
 
Publikacje

TELKO.in 07.10.2014

Regulowanie dostępu do RSS-ów wciąż budzi wątpliwości

Branżowy portal Telko.in opublikował obszerną analizę autorstwa Wojciecha Krupy, w której prawnik przyjrzał się ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

Wojciech Krupa

wojciech.krupa@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo ochrony konkurencji i konsumentów
  • prawo telekomunikacyjne
  • prawo mediów