Sebastian Gumiela

doradca podatkowy radca prawny wspólnik GWW Tax Warszawa

Specjalizuje się w prawie podatkowym w szczególności w podatku VAT, CIT , PCC, podatku od nieruchomości oraz prawie celnym. W latach 2000-2005 r. pracował Głównym Urzędzie Ceł, a następnie w Izbie Celnej w Warszawie. Zajmuje się kompleksową obsługą podatkową dużych podmiotów gospodarczych z sektora telekomunikacyjnego.

Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu audytów podatkowych oraz badań typu 'due dilligence'. Brał udział w projektach dotyczących optymalizacji podatkowej podmiotów z branży telekomunikacyjnej.

Wielokrotnie reprezentował w charakterze pełnomocnika klientów Kancelarii zarówno przed organami podatkowymi, celnymi jak również przed sądami administracyjnymi. Autor licznych publikacji w prasie fachowej.

Publikacje

Rzeczpospolita 10.03.2017

Walka z szarą strefą w energetyce uderza w branżę logistyczną

Prezes URE zyskał silne uprawnienia kontrolne wobec podmiotów działających na rynku paliw ciekłych, które są zwolnione z obowiązku posiadania koncesji, m.in. poprzez obowiązek ich rejestracji jako tzw. podmioty przywożące. Branża TSL jest przekonana, że jej też dotyczy obowiązek rejestracji, a uchylanie się od niego oznacza karę nawet do 2,5 mln złotych. Mec. Sebastian Gumiela oraz Jacek Arciszewski piszą, czy faktycznie po 16 stycznia 2017 jest się czego bać.


Rzeczpospolita 26.01.2015

Sprzedaż premiowa dotyczy też usług

Fiskus często interpretuje przepisy na niekorzyść podatników wbrew zasadom prawidłowej wykładni, nie respektując ukształtowanej linii orzeczniczej. Czy i jak można temu zaradzić piszą eksperci GWW Tax, Sebastian Gumiela oraz Daria Prygiel.

Rzeczpospolita 02.01.2013

Jakie ryzyko w VAT powoduje konsolidacja spółek

Przegląd dotychczasowej wykładni przepisów dokonywanej przez organy podatkowe i sądy pokazuje, że nie zawsze są one korzystne dla podatnika. Odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych na spółki przejmowane po zarejestrowaniu przejęcia może być zakwestionowane przez fiskusa – jak temu zaradzić piszą eksperci GWW Tax, Sebastian Gumiela oraz Daria Prygiel.

Dziennik Gazeta Prawna 01.10.2009

Drobne omyłki może sprostować urzędnik skarbowy

Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują możliwość prostowania oczywistych omyłek w decyzji wydanej przez organ podatkowy. Sprostowania zawsze dokonuje w formie zaskarżalnego postanowienia organ podatkowy, przy czym może ono nastąpić z urzędu lub na żądanie strony. Jednakże te same przepisy nie definiują, na czym polega oczywista omyłka. Powszechnie przyjmuje się zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie, że oczywistą omyłką mogą być w szczególności różnego rodzaju drobne błędy pisarskie, komputerowe, przeoczenia, zły dobór słów. Zatem istotą instytucji prostowania oczywistych omyłek jest wyeliminowanie z decyzji drobnych błędów. Zastosowanie trybu sprostowania oczywistej omyłki nie może prowadzić do zmiany treści decyzji, nie może ingerować w jej merytoryczną treść. – wyjaśnia doradca podatkowy, Sebastian Gumiela

Sebastian Gumiela

sebastian.gumiela@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo podatkowe

Specjalizacje

podatki dochodowe
podatek od towarów i usług
podatek akcyzowy
podatki i opłaty lokalne
postępowania kontrolne i podatkowe
spory przed sądami administracyjnymi