Andrzej Ladziński

doradca podatkowy wspólnik zarządzający GWW Tax Warszawa / Rzeszów

Specjalizuje się planowaniu podatkowym wewnątrzgrupowych procesów restrukturyzacyjnych, a także w zakresie transakcji obrotu nieruchomościami. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu interesów podatników w postępowaniach podatkowych, kontrolnych oraz sądowo-administracyjnych.
 
W latach 1995–1998 pracownik Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto, na stanowisku kierownika referatu osób prawnych w dziale podatków pośrednich. W GWW od 1998 roku. Autor licznych publikacji dotyczących problematyki zasad fakturowania usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach współpracy międzyoperatorskiej. Doradzał izbom gospodarczym zrzeszającym operatorów telekomunikacyjnych w procesie harmonizacji przepisów o VAT.
 
Od roku 2005 członek Rady Podatkowej przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Od roku 2006 członek Komisji Prawnej FIVB (Światowa Federacja Piłki Siatkowej).
Publikacje

Dziennik Gazeta Prawna 31.03.2014

Urzędy kontroli skarbowej na granicy prawa

Rozmowa z Andrzejem Ladzińskim, wspólnikiem zarządzającym GWW Tax nt. instrumentalnego wszczynania postepowań karnych skarbowych.

Rzeczpospolita 12.08.2013

Informacje są ujawniane, gdy służą interesom ogółu

Organy wszczynają postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe tylko dlatego, by przedłużyć pięcioletni termin przedawnienia zobowiązań podatkowych (…) można wtedy prowadzić dowolnie długo postępowanie kontrolne czy podatkowe, nie przejmując się terminem przedawnienia i utrzymując podatnika w niepewności. - Andrzej Ladziński, wspólnik zarządzający GWW Tax.

Dziennik Gazeta Prawna 11.04.2013

Rola systemu podatkowego: zasilanie budżetu czy stymulowanie gospodarki

Niedobory wpływów do budżetu państwa nie powinny prowadzić do zaostrzenia polityki podatkowej – debata Dziennika Gazety Prawnej z udziałem renomowanych doradców podatkowych, m.in. Andrzeja Ladzińskiego, wspólnika zarządzającego GWW Tax.

Dziennik Gazeta Prawna 27.03.2013

Spółki komandytowe mogą zniknąć z kodeksu

Projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych z 12 lutego 2013 r. to kolejna próba uszczelnienia systemu podatkowego. Ministerstwo chce też ograniczyć możliwości optymalizacji podatkowej – wywiad z Andrzejem Ladzińskim i Arturem Cmochem, wspólnikami zarządzającymi GWW Tax.

Rzeczpospolita 18.03.2013

Nierozwiązany problem: VAT i złom

Ostrze kontroli podatkowych skierowało się przeciwko uczciwym firmom. Nie stać ich na walkę z fiskusem. – Podatnicy działający w tzw. branżach wrażliwych powinni być nadzwyczajnie ostrożni przy doborze kontrahentów, ale nie ma podstawy prawnej do nakładania na nich dodatkowego ciężaru. Traktowanie tej części przedsiębiorców inaczej niż reszty zakrawa wręcz na dyskryminację – zauważa Andrzej Ladziński, wspólnik zarządzający GWW Tax. 

Rzeczpospolita 09.07.2012

Fiskus ucieka przed przedawnieniem

Jak organy skarbowe nadużywają wadliwego przepisu ordynacji podatkowej – rozmowa z Andrzejem Ladzińskim, wspólnikiem zarządzającym GWW Tax, członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Dziennik Gazeta Prawna 12.04.2012

Klauzula przeciw obejściu prawa podatkowego musi być precyzyjna

Należy wyznaczyć ostrą granicę między tym co podatnikowi wolno, a czego nie wolno, jeśli chodzi o działania mające na celu obniżenie opodatkowania. Potrzebna jest przede wszystkim pogłębiona analiza tych obszarów systemu podatkowego, które są podatne na działania podatników mające na celu unikanie opodatkowania. Te obszary są stosunkowo łatwe do zidentyfikowania – rozmowa z Andrzejem Ladzińskim, wspólnikiem zarządzającym GWW Tax.

Kancelaria 18.12.2009

Polscy prawnicy zdobywają świat

Interesującą karierę w międzynarodowych strukturach robi także Andrzej Ladziński. […] zajmuje się także prawem sportowym co ma swoje źródło w młodzieńczej fascynacji sportem. Jest doradcą Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Polskiej Ligi Siatkówki oraz Polskiej Ligi Koszykówki, a od trzech lat członkiem Komisji Prawnej Światowej Federacji Piłki Siatkowej [FIVB].

Rzeczpospolita 05.11.2009

Optymalizujesz podatki, licz się z ryzykiem

Optymalizacja podatkowa kojarzy się z jednej strony z minimalizacją obciążeń podatkowych, z drugiej gwarancją, że nie zostaną one zakwestionowane w toku kontroli podatkowej. Czy jednak możliwe jest całkowite wyeliminowanie ryzyka zakwestionowania zakładanych skutków podatkowych danej transakcji? To kluczowe pytanie dla przedsiębiorców decydujących się na podjęcie działań optymalizacyjnych. – pisze Andrzej Ladziński, kierujący Departamentem Prawa Podatkowego Kancelarii.

Parkiet 31.08.2009

Prawne granice optymalizacji

W polskim prawie podatkowym nie znajdziemy wprost zapisanych prawnych granic optymalizacji podatkowej. Zaplanowane oszczędności podatkowe mogą zostać zakwestionowane wyłącznie na podstawie przepisów prawa cywilnego jako konsekwencja kwestionowania ważności samej czynności prawnej. Okazje się więc, że to przepisy prawa cywilnego stanowią istotny obszar ryzyka podatkowego w zakresie optymalizacji podatkowej. - pisze Andrzej Ladziński, doradca podatkowy, wspólnik kierujący pracami Departamentu Prawa Podatkowego Kancelarii.

Parkiet 31.08.2009

Obejście prawa podatkowego – ryzyko przy optymalizacji

Każda optymalizacja podatkowa wymaga dokonania jednej, a w przypadku bardziej złożonych procesów wielu czynnościach prawnych. Stanowią one więc jej podstawowe narzędzie. Narzędziem optymalizacji są takie czynności, skutkiem dokonania których, czy to ze względu na rodzaj tych czynność, czy też ze względu na szczególne okoliczności (prawne lub faktyczne) im towarzyszące, nie powstaje obowiązek podatkowy lub powstaje on w mniejszym wymiarze. Dokonanie ich pozwala zrealizować zamierzony rezultat ekonomiczny bez obowiązku zapłaty podatku lub z obowiązkiem zapłaty w mniejszym wymiarze - pisze Andrzej Ladziński, doradca podatkowy, wspólnik kierujący pracami Departamentu Prawa Podatkowego Kancelarii.

Przegląd Podatkowy 23.06.2008

Prawne granice optymalizacji podatkowej

Celem optymalizacji podatkowej jest zwiększenie wyniku finansowego netto poprzez minimalizację obciążeń podatkowych. (...) w praktyce podatnicy podejmują działania optymalizacyjne w obszarze różnych podatków. Nie należy więc ograniczać optymalizacji podatkowej wyłącznie do podatków dochodowych - pisze doradca podatkowy, Andrzej Ladziński.

Andrzej Ladziński

andrzej.ladzinski@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo karne i karne skarbowe
  • prawo podatkowe
  • prawo sportowe