Andrzej Próchnicki

doradca podatkowy wspólnik GWW Tax Warszawa

Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych oraz audycie podatkowym.

Z wykształcenia jest prawnikiem i ekonomistą. Posiada wieloletnie doświadczenie w organach kontroli skarbowej oraz administracji podatkowej. Legitymuje się kwalifikacjami inspektora kontroli skarbowej oraz doświadczeniem w prowadzeniu kontroli podmiotów gospodarczych. Przez klika lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów, nadzorując pracę izb i urzędów skarbowych.

W ramach GWW Tax kieruje pracą zespołu zapewniającego obsługę podatkową dla spółek z grupy zajmującej wiodącą pozycję na polskim rynku zintegrowanych usług multimedialnych i telekomunikacyjnych. Uczestniczył w opracowywaniu strategii podatkowych i ich wdrażaniu w odniesieniu do projektów zaliczanych do największych na polskim rynku transakcji M&A ostatnich lat.

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego IV kadencji. Posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami – wykładowca na studiach podyplomowych.

 

Publikacje

Dziennik Gazeta Prawna 29.12.2014

Upomnienia w sprawie mandatów wystawi skarbówka

Na skutek protestów urzędników minister finansów zwolnił wojewodów z obowiązku wystawiania upomnień (od 1 listopada 2014 r.). Powróci on jednak 1 stycznia 2016 r., lecz zadanie to zostanie przekazane urzędom skarbowym. Będzie to kolejny obowiązek skarbówki, mimo że już dziś 80 proc. należności podlegających egzekucji dotyczy innych spraw niż podatków. Sytuację tę komentuje Andrzej Próchnicki, wspólnik w GWW Tax.

Dziennik Gazeta Prawna 11.12.2014

Fiskus zmienia strategię. Celem ma być wykrywalność zaległości

W przyszłym roku aż 80 na 100 kontroli ma przynieść budżetowi wpływy. Takie wytyczne przekazali dyrektorom izb skarbowych przedstawiciele resortu finansów. Nową strategię komentuje Andrzej Próchnicki, doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax.

Dziennik Gazeta Prawna 11.12.2014

Fiskus zwiększa ostrzał firm

Co najmniej 80 proc. kontroli prowadzonych w 2015 r. przez urzędy skarbowe ma się kończyć domiarem. To konkluzja narady urzędników. 

Niechby kontrole były bardziej skuteczne. Ale mierzmy tę skuteczność za pomocą odpowiednich kryteriów – tak żeby liczyło się nie tylko to, czy podatnik musi dopłacić, ale też to, czy decyzje urzędu są zgodne z prawem i w związku z tym akceptowane przez organy odwoławcze oraz sądy – komentuje Andrzej Próchnicki, doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax.

Dziennik Gazeta Prawna 11.03.2014

Zwycięskie firmy i doradcy podatkowi w 2013 r. według DGP

Po raz ósmy Dziennik Gazeta Prawna wybrał najskuteczniejsze i najlepsze firmy doradztwa podatkowego, a także siedem osób – najlepszych doradców podatkowych.

Rzeczpospolita 21.11.2009

Grupowy dowóz do pracy bez PIT

Pracodawca po to zapewnia zatrudnionym bezpłatny dojazd do pracy, aby usprawnić funkcjonowanie firmy. [...] Urzędy nie mogą jednak w takich sytuacjach uśredniać wartości usługi przypadającej na osoby, które mogą z niej skorzystać. Przychód z nieodpłatnego świadczenia powstaje bowiem wtedy, gdy zostanie faktycznie otrzymane, a nie tylko postawione do dyspozycji. – wyjaśnia Andrzej Próchnicki, doradca podatkowy.

Rzeczpospolita 09.09.2009

Dziś nie warto uczciwie rozliczać podatku od aut

Doradca podatkowy, Andrzej Próchnicki komentuje projekt Ministerstwa Finansów dot. zryczałtowanego podatku od używanych samochodów służbowych do celów prywatnych. – Ten problem trzeba uregulować, ponieważ dziś brakuje jasnych zasad wskazujących, jak firma w takiej sytuacji powinna rozliczać podatek, aby mieć pewność, że zrobiła to dobrze. Nie wiadomo bowiem, jak ustalić wartość tych świadczeń. W efekcie, zadeklarowanie przez firmę, że pracownicy używają służbowych aut do celów prywatnych, może rodzić problemy. W praktyce bowiem ewentualna kontrola może zakwestionować przyjęte rozwiązania bez względu na to, jak zostanie ustalona wartość przychodu. Po wprowadzeniu zmian pracodawcy rozliczający się rzetelnie nie będą już narażeni na spory z fiskusem w tej kwestii – podkreśla ekspert.

Gazeta Prawna 13.03.2009

Uproszczona amortyzacja się opłaci

Zmniejszenie obciążeń podatkowych związanych z najmem przyczyni się do zmniejszenia skali szarej strefy. Spowoduje też, że ryzyko ukrywania przed organem podatkowym takiego źródła dochodów stanie się nieopłacalne – propozycję Ministerstwa Infrastruktury w zakresie nowelizacji ustawy o PIT komentuje Andrzej Próchnicki, doradca podatkowy.

Dziennik 22.07.2008

Firmy będą miały więcej praw podczas kontroli podatkowych

Andrzej Próchnicki, doradca podatkowy z Kancelarii ocenia projekt zmian w ordynacji podatkowej, którym zajmie sie dziś rząd.

Andrzej Próchnicki

andrzej.prochnicki@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo podatkowe

Specjalizacje

postępowania kontrolne i podatkowe
podatki dochodowe
podatek od towarów i usług
podatki i opłaty lokalne
podatek akcyzowy
planowanie podatkowe
zarządzanie ryzykiem podatkowym
ceny transferowe