Paweł Fabianowski

doradca podatkowy Warszawa

Specjalista w zakresie transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przeprowadził wiele projektów związanych z kompleksowym przygotowaniem dokumentacji cen transferowych m.in. dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 
Posiada doświadczenie w przygotowywaniu analiz porównawczych (benchmarków). Uzyskał certyfikat Transfer Pricing Expert® wydany przez The Institute of International Tax Law and Finance.

Paweł od wielu lat zajmuje się także bieżącą obsługą podatkową podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie podatków CIT i VAT oraz podatku od nieruchomości, a także w zakresie sprawozdawczości podatkowej (tax compliance).
 
Publikacje

Rzeczpospolita 11.05.2015

Rabat potransakcyjny można ująć w bieżących rozliczeniach

Zdaniem fiskusa w przypadku obniżki ceny, która następuje po sprzedaży, nabywca powinien odnieść korektę do momentu, w którym uwzględnił koszty w rachunku podatkowym. Z tym poglądem nie zgodził się jednak NSA – pisze  Paweł Fabianowski, doradca podatkowy GWW

Dziennik Gazeta Prawna 11.02.2014

Aport i zmiana umowy spółki to jedna czynność. Nowelizacja ustawy o PCC usunęła wątpliwości

Paweł Fabianowski, doradca podatkowy GWW Tax, wyjaśnia, że omawiany wyrok ma znaczenie dla tych podatników, którzy w okresie do 21 kwietnia 2010 r. wnieśli do spółki wkład niepieniężny, jedna ze stron tej czynności była opodatkowana VAT, a mimo to został pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych - właśnie ze względu na stanowisko prezentowane przez organy podatkowe.

Rzeczpospolita 16.07.2010

Fiskus pozna więcej danych

Wyrok WSA (sygn. III SA/Wa 2132/09) stanowi przejaw bardzo restrykcyjnego rozumienia pojęcia „transakcja” oraz sposobu obliczania limitów kwotowych. Jeśli tezy te utrwaliłyby się w praktyce, doprowadziłoby to do wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Aby uniknąć karnej 50-procentowej stawki podatku firmy musiałyby objąć dokumentacją znacznie większą liczbę transakcji niż dotychczas. Ma to ogromne znaczenie dla przedsiębiorstw, ponieważ nawet do 60 proc. transakcji w obrocie gospodarczym zawieranych jest między podmiotami powiązanymi. – wyjaśnia Paweł Fabianowski, doradca podatkowy.

Rzeczpospolita 22.06.2009

Jeden akt notarialny dla mieszkania i garażu

Rozmowa z Pawłem Fabianowskim, doradcą podatkowym – "Deweloper nie powinien obawiać się zastosowania 7% stawki VAT, gdy wraz ze sprzedawanym mieszkaniem kupujący nabywa jednocześnie udziały w części wspólnej budynku, wraz z prawem używania określonego miejsca postojowego w pomieszczeniu garażowym (garażu wielostanowiskowym), znajdującym się w tym samym budynku.” Zdaniem eksperta nie można sztucznie dzielić przedmiotu sprzedaży, tylko ze względu na to, że przepisy prawa podatkowego umożliwiają stosowanie różnych stawek podatkowych i to pomimo tego, że regulacje cywilnoprawne traktują taki przypadek jako jeden przedmiot sprzedaży.

Gazeta Prawna 05.02.2008

Od niepobranych odsetek jest podatek dochodowy

Paweł Fabianowski, ekspert z departamentu prawa podatkowego wyjaśnia kiedy należy płacić odsetki od udzielonych pożyczek.

Paweł Fabianowski

pawel.fabianowski@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo podatkowe

Specjalizacje

podatki dochodowe
podatek od towarów i usług
podatki i opłaty lokalne
ceny transferowe