Izabela Andrzejewska-Czernek

radca prawny doktor nauk prawnych Warszawa

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze podatkowej przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Jej zainteresowania oscylują wokół prawa podatkowego Unii Europejskiej oraz zagadnień z zakresu teorii prawa.
 
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w urzędach administracji publicznej i spółkach doradztwa podatkowego (spółkach z tzw. „wielkiej czwórki”). Realizowała projekty we współpracy z najbardziej znaczącymi na polskim rynku kancelariami prawnymi oraz podmiotami z branż: paliwowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz deweloperskiej, a także projekty związane z procesem legislacyjnym.
 
W roku 2012 obroniła pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Bogumiła Brzezińskiego, w następstwie uzyskując tytuł doktora nauk prawnych.
Publikacje

Rzeczpospolita 14.11.2016

Ulga odsetkowa wyklucza mieszkaniową

Osoba odliczająca odsetki od kredytu nie skorzysta już z innych preferencji związanych z nieruchomością. Dr Izabela Andrzejewska-Czernek podkreśla, że taka interpretacja jest przykrą wiadomością dla osób, które korzystają z ulgi odsetkowej na zasadzie praw nabytych i dotknie ona wiele osób, które chcą realizować własne cele mieszkaniowe, nie zaś sprzedać nieruchomość w celach zarobkowych. Co więcej budzi wątpliwości interpretacyjne.

Rzeczpospolita 19.09.2016

Fiskus żąda zapłaty VAT na podstawie domysłów

Fiskus nie zgadza się, aby przedsiębiorca odliczył 100 proc. VAT od jednego z dwóch aut, bo nie ma pewności, że w razie awarii, nie będzie jeździł nim w celach prywatnych. – Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorca wykorzystujący auto wyłącznie do celów służbowych, powinien odliczyć 100 proc. VAT. Tymczasem organ podatkowy odmówił mu tego prawa tylko na podstawie swoich przypuszczeń, gdyż z góry założył nieuczciwość podatnika. To niedopuszczalne  – uważa dr Izabela Andrzejewska-Czernek.

Rzeczpospolita 02.08.2016

Fiskus znowu chce PIT od pracowniczych świadczeń

Minister finansów nie rezygnuje z opodatkowania pracowniczych świadczeń. Próbuje ominąć pozytywny dla zatrudnionych wyrok Trybunału Konstytucyjnego i zmienia korzystne dla nich interpretacje. Dr Izabela Andrzejewska-Czernek komentuje "ekwilibrystykę" fiskusa.

Rzeczpospolita 24.09.2014

Konkurs musi być dostępny dla wszystkich użytkowników sieci

Nagrody do 760 zł są wolne od podatku pod warunkiem, że turniej został ogłoszony przez internet i zorganizowany przez właściciela ogólnodostępnego niewymagającego rejestracji portalu.

Rzeczpospolita 17.06.2014

Jak podatnik z urzędem, czyli polskie złe spory

Ustalenie przyczyn nieporozumień, do jakich dochodzi z fiskusem, pozwoli wypracować metody skutecznego zapobiegania im. Pomóc w tym ma specjalne badanie - piszą eksperci, wśród nich dr Izabela Andrzejewska-Czernek z GWW Tax.

Rzeczpospolita 06.03.2014

Drakońska kara za odliczenie VAT od auta

Wykorzystanie służbowego samochodu do celów prywatnych zostało zrównane z najcięższymi przestępstwami podatkowymi – firmanctwem, nieujawnianiem dochodów, oszustwami akcyzowymi. Jak zapewnia minister finansów drakońska kara ma na celu odstraszanie. Ale kogo? – pyta Izabela Andrzejewska-Czernek, radca prawny GWW Tax.

Biuletyn GWW Tax | STYCZEŃ 2014 20.02.2014

Biuletyn GWW Tax | STYCZEŃ 2014

Biuletyn GWW Tax | LISTOPAD 1/2013 10.12.2013

Biuletyn GWW Tax | LISTOPAD 1/2013

Biuletyn GWW Tax | PAŹDZIERNIK 1/2013 31.10.2013

Biuletyn GWW Tax | PAŹDZIERNIK 1/2013

Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 07.10.2013

Zmiany w przepisach regulujących zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – kilka słów o planach nowelizacji Ordynacji podatkowej po wyroku TK z 17 lipca 2012 r.

Nowelizacja art. 70 par. 6 Ordynacji podatkowej już weszła w życie. Warto jednak prześledzić, w jaki sposób do niej doszło i zastanowić się, czy obecny kształt przepisów jest przynajmniej poprawny. Kwestie te są szeroko omówione w artykule dr Izabeli Andrzejewskiej-Czernek na łamach Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego 2013, z. 4, str. 323-329.

Biuletyn GWW Tax | WRZESIEŃ 1/2013 30.09.2013

Biuletyn GWW Tax | WRZESIEŃ 1/2013

Biuletyn GWW Tax | SIERPIEŃ 1/2013 30.08.2013

Biuletyn GWW Tax | SIERPIEŃ 1/2013

Przegląd Podatkowy 31.07.2013

Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie niezgodności z Konstytucją zawieszania biegu terminu przedawnienia, o którym podatnik nie został powiadomiony

Wyrokiem z dnia 17 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z ustawą z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - dalej Konstytucja, art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., w zakresie, w jakim wywołuje zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik nie został poinformowany do momentu wskazanego w art. 70 § 1 o.p. W interpretacji ogólnej z dnia 2 października 2012 r. Minister Finansów zawarł kontrowersyjną tezę, że wyrok ten w istocie niczego nie zmienia w sytuacji prawnej podatników do czasu, aż zostanie uchwalona stosowna nowelizacja ordynacji podatkowej. Autorzy wskazują, ze stanowisko Ministra Finansów jest wadliwe. - dr Izabela Andrzejewska-Czernek, radca prawny GWW Tax.

Biuletyn GWW Tax | LIPIEC 1/2013 05.07.2013

Biuletyn GWW Tax | LIPIEC 1/2013


Rzeczpospolita 25.06.2013

Można stracić na zbyciu odziedziczonego lokalu

Skutki podatkowe sprzedaży odziedziczonego mieszkania mogą być opłakane. Możemy zapłacić 19 proc. daniny od czystego przychodu (…) Dlatego przed przyjęciem spadku warto sprawdzić, z jakimi wiąże się obciążeniami. - dr Izabela Andrzejewska-Czernek, radca prawny GWW Tax.

Dziennik Gazeta Prawna 25.06.2013

Postępowania karne skarbowe traktowane instrumentalnie

Organy rzadko wszczynają postępowania karne skarbowe w trakcie toczącego się postępowania podatkowego. Jeżeli jednak tak się dzieje, jest to robione zawsze w ostatniej chwili, jeśli chodzi o termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. Postępowania karne skarbowe są zatem wszczynane niezwykle celnie – w ostatnich miesiącach ostatniego roku przed upływem okresu przedawnienia zobowiązania – wyjaśniają Wioletta Waśko, adwokat GWW Legal oraz dr Izabela Andrzejewska-Czernek, radca prawny GWW Tax.

Rzeczpospolita 17.06.2013

Wyprowadzka z TBS niekorzystna podatkowo

Najemcy rozwiązujący umowę z towarzystwem budownictwa społecznego mogą być niemiło zaskoczeni skutkami podatkowymi. (...) towarzystwa czesto umawiają się od razu z najemcami na pobór kaucji. A fiskus akceptuje, że jej zwrot jest neutralny podatkowo, nawet wtedy, gdy została zwaloryzowana i jest wyższa od pierwotnej kwoty - tłumaczy dr Izabela Andrzejewska-Czernek, prawnik GWW Tax.

Rzeczpospolita 09.04.2013

Minister sobie, a sądy sobie

Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z ustawą zasadniczą zawieszania biegu terminu przedawnienia analizują dr Izabela Andrzejewska-Czernek, prawnik GWW Tax oraz dr Wojciech Morawski adiunkt UMK w Toruniu.

Rzeczpospolita 06.02.2013

Jak zagwarantować autentyczność e-faktur

Alternatywa dla EDI i podpisu elektronicznego okazuje się skomplikowana i kosztowna - pisze dr Izabela Andrzejewska-Czernek, prawnik GWW Tax.

Wolters Kluwer Polska 22.11.2012

Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej

Publikacja opiera się na rozprawie doktorskiej, napisanej przez Izabelę Andrzejewską-Czernek z GWW Tax pod kierunkiem prof. dra hab. Bogumiła Brzezińskiego. Wydawca wskazał, że praca ta stanowi oryginalne, zarówno w formie i treści, monograficzne opracowanie, które imponuje naukową pojemnością.

Rzeczpospolita 12.11.2012

Twórcy sami dopilnują wysokości odliczenia

Twórcy i artyści bardzo często osiągają przychody od różnych podmiotów. Trudno przewidzieć, czy w takiej sytuacji limit nie zostanie w danym roku przekroczony. Stosowanie obniżonych kosztów uzyskania przychodów już w trakcie roku podatkowego (przy wpłacaniu zaliczek) jest ryzykowne. W razie gdyby okazało się, że twórca limit przekroczy, trzeba będzie zapłacić różnicę w podatku wraz z odsetkami – tłumaczy dr Izabela Andrzejewska-

Rzeczpospolita 12.10.2012

Pracodawca nie decyduje o preferencji

Pracownik może uwzględnić 50-proc. koszty uzyskania przychodu w swoim zeznaniu rocznym. Nie ma znaczenia, że pracodawca obliczał i pobierał zaliczki, stosując standardowe koszty ze stosunku pracy (na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o PIT). Nie ma też znaczenia, że podwyższonych kosztów nie uwzględnił w PIT-11. – pisze Izabela Andrzejewska-Czernek, doktor nauk prawnych, prawnik GWW Tax.

Rzeczpospolita 01.03.2012

Wykluczeni z ulgi

Izabela Andrzejewska-Czernek, prawnik GWW Tax, zastanawia się, czy unijne przepisy dotyczące ulgi z tytułu złych długów zostały prawidłowo implementowane: – W Polsce kluczowym warunkiem pozwalającym zastosować ulgę jest to, by obie strony „feralnej" transakcji były podatnikami VAT czynnymi. W efekcie ogromna rzesza firm świadczących usługi lub dokonujących dostaw na rzecz podmiotów niebędących podatnikami pozostaje poza zakresem tych przepisów i nie może korzystać z ulgi.

Rzeczpospolita 19.11.2010

Firmy mają zbyt mało czasu, by przygotować się do zmian

Nikt nie ma do końca pewności, jakie zajdą zmiany w opodatkowaniu VAT i od kiedy zaczną one obowiązywać. Założenie wszystkich projektów nowelizacji ustawy o VAT jest takie, że zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2011 r. Powstaje więc pytanie, dlaczego Ministerstwo Finansów nie umieściło ich w jednym akcie prawnym. Każdy z projektów jest obecnie na innym etapie prac legislacyjnych. – nowelę ustawy o VAT analizuje Izabela Andrzejewska-Czernek.

Toruński Rocznik Podatkowy 2010 28.07.2010

Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej dokonywana przez sądy administracyjne oraz organy administracji podatkowej

Organy podatkowe właściwie nigdy nie dokonują wykładni prawa Unii Europejskiej prawidłowo. Zamiast tego ma miejsce wiele sytuacji patologicznych, takich jak: ignorowanie istnienia przepisów prawa UE, wykładnia contra legem, nieuprawniona rozszerzająca wykładnia lub wykładnia pozornie prawidłowa. Zdarza się też zastosowanie przez organ administracji podatkowej przepisów prawa unijnego prawidłowo, lecz tylko w tego rodzaju sprawach, w których pozostaje to całkowicie bez wpływu na charakter rozstrzygnięcia. – Izabela Andrzejewska-Czernek analizuje kwestię prawidłowości wykładni prawa Unii Europejskiej dokonywanej przez polskie organy podatkowe oraz sądy administracyjne.

Dziennik Gazeta Prawna 29.06.2010

Dostawa czasopisma z dodatkiem to dwa świadczenia opodatkowane VAT

Branża oczekiwała, że te same zasady co czasopism dotyczą też dodatków do nich, gdyż są one identycznie dystrybuowane i rozliczane. Czy tak jest? – Minister finansów oraz sądy administracyjne nie zgodziły się z takim stanowiskiem. Ich zdaniem w definicji towaru nie mieści się zestaw wydawniczy. W efekcie stawki VAT oraz moment powstania obowiązku podatkowego należy określać odrębnie dla każdego towaru. Powoduje to wzrost pracochłonności rozliczeń z tytułu dostaw czasopism z dodatkami, gdyż dokonywanych jest kilka operacji rozliczeniowych zamiast jednej. Ponadto dostawcy czasopism ponoszą ekonomiczny ciężar finansowania podatku z tytułu dostaw aż do czasu rozliczenia faktycznie sprzedanych przez kolporterów wydawnictw. Względy te nie wpłynęły jednak na interpretację przepisów przez organy podatkowe i sądy. – rozmowa z Izabelą Andrzejewską-Czernek.

Rzeczpospolita 25.06.2010

Spór w sprawie sankcji za kradzież prądu

NSA wydał dotychczas siedem wyroków zawierających jednolite stanowisko, iż kradzież energii nie podlega VAT. Mimo to MF niezmiennie stoi na stanowisku, że podatek należy płacić. Tymczasem z przepisów ordynacji podatkowej wynika, że minister finansów jest zobowiązany do uwzględniania przy rozstrzyganiu spraw orzecznictwa sądów, a w szczególności orzecznictwa dotyczącego wydanych przez siebie interpretacji. – wyjaśnia Izabela Andrzejewska-Czernek.

Rzeczpospolita 04.06.2010

Mniej biurokracji przy eksporcie

Stanowisko NSA powinno położyć kres rozbieżnym interpretacjom dotyczącym tego problemu wewnątrz samego Ministerstwa Finansów. Departament Polityki Celnej MF od dawna prezentuje stanowisko zgodne z wyrokiem NSA. Natomiast według Departament Podatku od Towarów i Usług, konieczny jest wydruk komunikatu IE-599, opatrzony pieczęcią i podpisem. Nie ma żadnej podstawy prawnej, by żądać od urzędu celnego wydrukowania i opieczętowania komunikatu IE-599. – wyjaśnia Izabela Andrzejewska-Czernek.

Czysta Energia 12.03.2010

Aspekty podatkowe inwestycji budowy nowej biogazowni

Budowa biogazowni jako inwestycja, choć z pewnością proekologiczna, nie korzysta jednak ze szczególnie zachęcających przywilejów podatkowych. Warto więc zwrócić uwagę na kilka aspektów podatkowych tak, aby budowa i funkcjonowanie biogazowni wiązały się z możliwie najmniejszymi kosztami podatkowymi. – piszą Mirosław Barszcz, doradca podatkowy oraz Izabela Andrzejewska-Czernek, prawnik w Kancelarii.

Rzeczpospolita 11.02.2010

Firma funduje soczewki bez podatku

W omawianej interpretacji organ podatkowy rozszerzył zakres zwolnienia z PIT za pomocą wykładni per analogiam. Przepisy nie zabraniają bowiem wykorzystywać analogii w wykładni prawa podatkowego. Jest to nie tylko dozwolone, ale wręcz niezbędne przy rosnącym stopniu skomplikowania stosunków gospodarczych. Trudno bowiem uregulować wprost w przepisach wszystkie stany faktyczne. Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo od dawna dopuszczają stosowanie analogii w prawie podatkowym na korzyść podatnika. – wyjaśnia Izabela Andrzejewska-Czernek.

Izabela Andrzejewska-Czernek

izabela.andrzejewska-czernek@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo podatkowe

Specjalizacje

podatki dochodowe
podatek od towarów i usług
międzynarodowe prawo podatkowe
postępowania kontrolne i podatkowe
spory przed sądami administracyjnymi