Wacław Knopkiewicz

radca prawny wspólnik GWW Legal Poznań / Warszawa

Specjalizuje się w prawie rynków regulowanych. Posiada doświadczenie we współpracy z podmiotami z sektora publicznego, m.in. Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Łączności, Ministerstwem Infrastruktury, Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz przedsiębiorcami i izbami gospodarczymi.

Z Sejmem RP współpracował jako ekspert przy pracach legislacyjnych nad aktami normatywnymi z zakresu łączności elektronicznej, w tym implementującymi dyrektywy wspólnotowe. Uczestnik prac nad tworzeniem regulacji prawnych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych w telekomunikacji i energetyce. Piastował funkcję społecznego doradcy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Od 2009 roku prawnik indywidualnie rekomendowany przez “Chambers Europe” w dziedzinie TMT (technologia-media-telekomunikacja).

Publikacje

TELKO.in 23.12.2014

Spółdzielnie mieszkaniowe w gąszczu regulacji

Autorzy analizują szczegóły stosowania odpowiednich przepisów prawa w sytuacji przedsiębiorców telekomunikacyjnych, pragnących uzyskać dostęp do zasobów infrastrukturalnych będących własnością spółdzielni mieszkaniowych. Artykuł dostępny jest na portalu TELKO.in tutaj.

Businessman.pl 15.05.2012

Raport: Bezpieczeństwo energetyczne

Propozycje udogodnień finansowych i podatkowych pojawiały się w tracie prac nad specustawą, ale zostały z jej zakresu wyłączone. Wymagają bowiem notyfikacji Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej, co przedłużyłoby prace nad specustawą, oraz budzą opór w napiętej sytuacji budżetowej – wyjaśnia Wacław Knopkiewicz, radca prawny, wspólnik GWW Legal.

Rzeczpospolita 17.03.2012

Trudno usunąć z komórek esemesowy konkurs

Operator sieci, który pobiera opłatę za przychodzące esemesy, nie może utrudniać ich wyłączania, tłumacząc, że nie jest organizatorem konkursu. Jeśli zamieszcza te usługi na swojej fakturze, to jest ich dostawcą. Inaczej nie miałby prawa pobierać za nie opłaty. – wyjaśnia Wacław Knopkiewicz, radca prawny GWW Legal.

Dziennik Gazeta Prawna 02.03.2012

Wątpliwe korzyści, istotny kłopot

Rozmowa z Wacławem Knopkiewiczem, radcą prawnym, wspólnikiem GWW Legal o nowelizacji ustawy - Prawo telekomunikacyjne: Jak ocenia pan sytuację konsumenta usług telekomunikacyjnych? – Nie jest źle. Jeśli w obecnym stanie prawnym abonentom dzieje się krzywda, to głównie dlatego, że naruszane są istniejące przepisy. Nie ma jakichś poważnych luk w regulacjach konsumenckich. Zmiany są konieczne głównie ze względu na wymogi unijne.

Gazeta Wyborcza 26.05.2011

Abonent lepiej chroniony

Od wczoraj klienci operatorów telekomunikacyjnych są lepiej chronieni przez unijne prawo. (...) Chodzi m.in. o to, by klient mógł zmienić operatora telekomunikacyjnego w ciągu jednego dnia, zachowując numer telefonu. Umowa z operatorem nie może też wiązać klienta na dłużej niż dwa lata, a w ofercie muszą być dostępne umowy zawierane na rok. (...) Komentarz radcy prawnego Wacława Knopkiewicza.

Artykuł ukazał się w Gazecie Wyborczej z dnia 26 maja 2011 r.

Gazeta Wyborcza 05.03.2011

Abonentowi ma być lżej

Wacław Knopkiewicz, radca prawny, ocenia zapisy planowanej nowelizacji prawa telekomunikacyjnego – "(...) Wprost z dyrektywy wynika zakaz proponowania klientowi umów dłuższych, niż na dwa lata, ale i obowiązek zaproponowania umowy nie dłuższej niż na rok, o ile klient tego sobie zażyczy. Im krótsza umowa, tym większa swoboda wyboru dostawcy usług przez abonentów. Z drugiej jednak strony przy krótszych umowach abonenci muszą się liczyć z mniejszą ulgą przy zakupie aparatu telefonicznego, wyższym abonamentem lub utratą innych bonusów. (...)"

Artykuł ukazał się w Gazecie Wyborczej z dnia 5 marca 2011 r.

Rzeczpospolita 12.01.2011

Abonent z operatorem szybciej się porozumie

Nowość wynikająca z rozporządzenia, to możliwość przesyłania wyłącznie drogą elektroniczną abonentowi, który tego zażąda, zawiadomień związanych ze zmianą lub przeniesieniem numeru. [...]. Jest to istotne ułatwienie dla dostawców usług, gdyż w ramach różnych procedur tych zawiadomień jest kilkanaście. Bez tego ograniczenia czekałaby dostawców konieczność rozbudowy systemów obsługi klientów. – wyjaśnia Wacław Knopkiewicz, radca prawny.

Rzeczpospolita 29.12.2010

Obowiązki dostawców były zbyt rygorystyczne

W noweli do niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, czyli w ustawie zmieniającej wysokość VAT, znalazł się przepis wprowadzający do prawa telekomunikacyjnego art. 61a, który przewiduje uproszczony sposób wykonywania obowiązków informacyjnych przez operatorów wobec abonentów. […] Dostawca nie musi więc informować indywidualnie każdego abonenta o zmianie w umowie bądź w cenniku wynikającej ze zmiany stawki VAT. Wystarczy, że o zmianie poinformuje na swojej stronie internetowej czy w prasie. – skutki podwyżki VAT w branży TMT wyjaśnia radca prawny, Wacław Knopkiewicz.

Rzeczpospolita 05.10.2010

Abonent czasem musi zwrócić ulgę

Jaki wpływ na relacje abonenta z operatorem ma zmiana cennika lub regulaminu wynikająca ze zmiany przepisów prawa? – O takich zmianach abonent powinien zostać poinformowany ze standardowym, miesięcznym wyprzedzeniem. Problem pojawia się wtedy, kiedy vacatio legis przepisów wymuszających zmiany nie pozwala na zachowanie tego terminu. Abonenta należy również poinformować, że może wypowiedzieć umowę, jeśli zmian nie akceptuje. Gdyby jednak abonent skorzystał z tego prawa, dostawcy usług przysługiwać będzie roszczenie o zwrot ulgi. Nie są to bowiem zmiany zależne od dostawcy usług. – rozmowa z mecenasem Wacławem Knopkiewiczem.

Rzeczpospolita 26.07.2010

Operator potwierdzi zmianę umowy elektronicznie

Po wejściu w życie nowelizacji, zarówno potwierdzenia zmian uzgadnianych indywidualnie z abonentem, jak też informacje o zmianach wprowadzanych jednostronnie przez dostawców usług, będą dokonywane za pomocą środków komunikowania się na odległość, jeżeli tego zażąda abonent [...] Ustawodawca wskazał wyraźnie tylko pocztę elektroniczną, która niewątpliwie będzie mieć największe znaczenie w praktyce. Z niewymienionych wprost form komunikacji dopuszczalny wydaje się faks. Większy problem jest z telefonem […] – rozmowa z mecenasem Wacławem Knopkiewiczem.

Rzeczpospolita 16.07.2010

Abonenta można sprawdzić

Nowelizacja umożliwi korzystanie przez użytkowników komórek przedpłaconych z uprawnień, które dzisiaj mają posiadacze komórek abonamentowych. [...] Warunkiem uzyskania tych dodatkowych uprawnień jest przekazanie przez prepaidowców swoich danych osobowych. I tu rodzi się problem. Bywa, że przekazywane przez użytkownika komórki dane mocno odbiegają od rzeczywistości. Są nawet przypadki, że ktoś podaje się za Jamesa Bonda z Regent Street w Londynie, Brada Pitta czy Sofię Loren. Jest to zresztą problem, który dotyczy nie tylko operatorów telefonicznych, lecz pojawia się również przy rejestracji użytkowników kont e-mail. – rozmowa z mecenasem Wacławem Knopkiewiczem na temat konsekwencji zmiany definicji abonenta.

Puls Biznesu 09.04.2010

Oby władze nie były rywalami telekomów

Jedną z istotniejszych kwestii, które budzą kontrowersje są zasady działania jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie telekomunikacji. Przedsiębiorców niepokoi brak skutecznego mechanizmu zapobiegającego wykonywaniu tej działalności przez samorządy poniżej kosztów. Może to oznaczać uprzywilejowaną pozycję samorządów, z którymi firmy nie będą mogły konkurować na równych zasadach. Rozpoczęcie działalności wymagać będzie wprawdzie zezwolenia Prezesa UKE, jednak później organ regulacyjny nie zdoła skłonić jednostki samorządowej, by zaprzestała aktywności, która blokuje działalność przedsiębiorców na zasadach rynkowych. – radca prawny, Wacław Knopkiewicz komentuje założenia ustawy "szerokopasmowej".

Rzeczpospolita 29.03.2010

Polak nie ma pojęcia, ile kosztuje go prąd

Dla konsumentów, czyli odbiorców z tzw. grupy G, ceny energii ustalane są w taryfach zatwierdzanych przez Prezesa URE. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 15 lutego 2007 r., cena energii dla określonej grupy taryfowej w zasadzie powinna być jednakowa. Wyklucza to zatem konkurencję cenową między sprzedawcami. – tłumaczy radca prawny, Wacław Knopkiewicz.

Gazeta Wyborcza 17.11.2009

Indeks stron zakazanych

Radca prawny, Wacław Knopkiewicz tłumaczy skąd obawy czy polski projekt ustawy hazardowej obroni się w Komisji Europejskiej – "Mam jednak wątpliwości, czy takie argumenty wystarczą, by obronić polski projekt, gdyż środki proponowane przez rząd mogą zostać uznane za nieproporcjonalne do zamierzonych celów. Ochronę, w szczególności małoletnich, przed uzależnieniem od hazardu próbuje się osiągnąć, blokując wszystkim dostęp do tego rodzaju stron internetowych – mówi mecenas”.

Artykuł ukazał się w Gazecie Wyborczej z dnia 17 listopada 2009 r.

Gazeta Wyborcza 22.08.2009

Jak inwigilować to z rozporządzeniem

Wacław Knopkiewicz, radca prawny, komentując pomysł by dane klientów przechowywali przedsiębiorcy internetowi zwraca uwagę, że „brakuje rozporządzeń wykonawczych określających precyzyjnie, jakie dane mają być zbierane i przechowywane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Dopiero po wydaniu tych rozporządzeń będzie można stwierdzić, czy i w jakim zakresie istnieje luka wymagająca nałożenia obowiązków na inne niż przedsiębiorcy telekomunikacyjni podmioty z sektora łączności elektronicznej”.

Artykuł ukazał się w Gazecie Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2009 r.

Gazeta Wyborcza 21.08.2009

Służby na razie nie będą swobodnie buszować w internecie

Nieograniczonego dostępu do treści komunikatów w sieci nie da się pogodzić z Konstytucją, prawem unijnym i Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Uzasadniona byłaby co najwyżej kontrola wynikająca z potrzeby ścigania przestępstw. – wyjaśnia radca prawny, Wacław Knopkiewicz.

Artykuł ukazał się w Gazecie Wyborczej z dnia 21 sierpnia 2009 r.

Gazeta Wyborcza 06.07.2009

Od dziś abonent ma nowe prawo

Teraz kara musi być proporcjonalna do okresu, jaki pozostał do końca umowy. Jeśli więc abonent dostał za złotówkę telefon wart 1 tys. zł, ale odchodzi w połowie okresu kontraktu, to zapłaci w przybliżeniu 500 zł kary, a nie – jak zdarzało się to dotychczas – cały tysiąc. [...] Abonent nie będzie mógł odejść bezkarnie, w przypadku, gdy zmiany umowy lub regulaminu wynikają z konieczności dostosowania ich do przepisów prawa oraz usunięcia niedozwolonych klauzul umownych. – zapisy znowelizowanego prawa telekomunikacyjnego tłumaczy Wacław Knopkiewicz, radca prawny.

Artykuł ukazał się w Gazecie Wyborczej z dnia 6 lipca 2009 r.

Gazeta Wyborcza 21.05.2009

Apetyt na klientów Plusa

Wacław Knopkiewicz, radca prawny z Kancelarii wyjaśnia skutki nowelizacji prawa telekomunikacyjnego - Nowelizacja mówi, że klient nie może odejść bezkarnie, jeśli zmiana regulaminu polega na usunięciu klauzul niedozwolonych. To logiczne, bo taka zmiana jest dla klienta korzystna. [...] Nawet jeśli sąd uzna, że operatorzy stosowali klauzule niedozwolone i muszą zmienić regulamin, to obowiązywać ich będzie już znowelizowane prawo telekomunikacyjne.

Artykuł ukazał się w Gazecie Wyborczej z dnia 21 maja 2009 r.

Dziennik 11.04.2009

Internet pod ścisłą kontrolą

Nowa dyrektywa Unii Europejskiej nakazuje operatorom śledzić e-maile oraz internetowe rozmowy. Dzięki wprowadzeniu nowego prawa odpowiedzialne za bezpieczeństwo służby dostaną nową broń w walce z przestępcami. Będą miały dostęp do baz danych, pokazujących kto do kogo i kiedy wysyłała e-maila. (…) – Mogą zażądać historii e-mailowej korespondencji bez nakazu sądowego – mówi Wacław Knopkiewicz, radca prawny z Kancelarii. – Dotyczy to wszystkich przestępstw. Nie tylko poważnych, jak mówi o tym dyrektywa – dodaje.

Rzeczpospolita 14.01.2009

Wciąż można być rolnikiem w mieście

Nowelizacja sprawia, że grunty rolne na terenie miast zostaną wyłączone spod ochrony ustawowej. Nie oznacza to jednak, że na mocy ustawy te grunty automatycznie stracą swój dotychczasowy charakter. Osoby, które płacą na terenie miast podatek rolny, dalej będą go płacić – powiedział Wacław Knopkiewicz, radca prawny w Kancelarii (...) Prawnik zastrzega, że gmina nie może na mocy ustawy zmienić przeznaczenia gruntu i nakazać jego właścicielowi płacić podatek od nieruchomości zamiast rolnego. Inicjatywa dotycząca zmiany przeznaczenia ziemi należy do jej właściciela. Dopiero dokonany na wniosek właściciela wpis do ewidencji gruntów, zmieniający grunt rolny w np. budowlany, ma konsekwencje podatkowe.

Parkiet 13.01.2009

Samorządy zawodowe nadal obowiązkowe?

Dotychczas kwestia obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego nie wzbudzała w naszym środowisku żadnych kontrowersji – mówi radca prawny, Wacław Knopkiewicz. Dodaje, że konstytucja nakłada na samorządy zrzeszające osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, czyli na przykład radców prawnych i adwokatów, szczególne zadania, które można wypełnić tylko wtedy, gdy takie osoby są członkami korporacji.

Gazeta Wyborcza 10.01.2009

Telerysa na koalicji

W PiS-owskim projekcie znajdowało się szereg zapisów, których nie ma w propozycjach rządowych. To m.in. zakaz rozwiązywania umowy z abonentem, który nie płaci rachunków, do czasu rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem, czy też 2-letni zakaz zlecenia dochodzenia lub przelewu niezapłaconych przez abonentów należności. - mówi Wacław Knopkiewicz, radca prawny z Kancelarii. (...) projekt PiS nie podlegał konsultacjom społecznym, jakim podlegał projekt rządowy. - Z tego powodu jest w wielu kwestiach bardzo restrykcyjny dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W dłuższej perspektywie takie rozwiązania są niekorzystne dla ogółu abonentów. Oznaczają bowiem większe koszty operatorów, które zostaną wkalkulowane w ceny usług i przerzucone na tych abonentów, którzy wywiązują się z płatności. - twierdzi prawnik.

Artykuł ukazał się w Gazecie Wyborczej z dnia 10 stycznia 2009 r.

Gazeta Wyborcza 31.12.2008

Spółdzielczy hamulec internetu

Co mogą zrobić operatorzy? Jeśli nie uda im się porozumieć z zarządcą nieruchomości w ciągu 30 dni, mogą wystąpić do starosty lub – w miastach na prawach powiatu – prezydenta miasta o wydanie decyzji zastępującej umowę. Kłopot w tym, że nawet jeżeli uda się uzyskać taką decyzję, co nie jest proste, to wniesienie skargi do sądu administracyjnego przez niezadowolonego dysponenta nieruchomości powoduje z urzędu wstrzymanie jej wykonania. Postępowanie przed sądami administracyjnymi może się ciągnąć nawet i kilka lat. - wyjaśnia radca prawny, Wacław Knopkiewicz.

Artykuł ukazał się w Gazecie Wyborczej z dnia 31 grudnia 2008 r.

Puls Biznesu 06.11.2008

Tepsa wyciąga rękę do Anny Streżyńskiej

Tepsa proponuje regulatorowi zmiany, które maja zastąpić separację telekomu. Usiądą do stołu. Rozmowy nie będą łatwe. - zauważa Puls Biznesu. Na łamach dziennika, Wacław Knopkiewicz, wspólnik kancelarii prawnej Grynhoff Woźny Maliński mówi: "W obecnym stanie prawnym, gdyby TP dobrowolnie zobowiązała się do dokonania podziału, jej zobowiązanie byłoby znacznie trudniejsze do wyegzekwowania, niż gdyby podobny obowiązek wynikał z przymusowej separacji".

Puls Biznesu 30.09.2008

List dotrze taniej i szybciej

(...) jeżeli rynek pocztowy rzeczywiście zostanie zliberalizowany i zostaną wprowadzone jasne reguły dostępu do sieci, to Poczta Polska będzie musiała się zrestrukturyzować, by sprostać konkurencji — mówi radca prawny, Wacław Knopkiewicz.

Gazeta Prawna 29.09.2008

Skomplikowane procedury blokują odszkodowania

Poszkodowanym przedsiębiorcom nie przysługują roszczenia wobec urzędników biorących udział w wydaniu błędnego rozstrzygnięcia. W grę wchodzi natomiast odpowiedzialność regresowa tych urzędników wobec Skarbu Państwa, istotnie ograniczona jednak przez Kodeks pracy - pisze radca prawny, Wacław Knopkiewicz.

Dziennik 03.07.2008

UKE rezygnuje z wojny z Telekomunikacją

Komentarz radcy prawnego, Wacława Knopkiewicza, dotyczący wycofania przez UKE z Komisji Europejskiej projektów decyzji regulujących zasady współpracy TP z innymi operatorami.

Dziennik 31.05.2008

Bruksela może zawetować decyzje UKE

Jedną z przyczyn konfliktów UKE z Komisją Europejską są istotne zaległości regulacyjne Polski na rynku telekomunikacyjnym, które teraz UKE próbuje nadrabiać – wyjaśnia radca prawny, Wacław Knopkiewicz.

Rzeczpospolita 18.04.2008

Będą nowe tereny pod inwestycje

Zdaniem radcy prawnego, Wacława Knopkiewicza to, że nie będzie się stosować ustawy do niektórych gruntów, nie oznacza pełnej dowolności.

Rzeczpospolita 15.04.2008

Będzie więcej czasu na rozpoczęcie inwestycji

Pozwolenie na budowę kończy załatwianie formalności budowlanych, a dwa lata na rozpoczęcie inwestycji to wystarczająco dużo czasu - wyjaśnia radca prawny, Wacław Knopkiewicz.

Dziennik 08.04.2008

Spór o ceny neostrady coraz bliżej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Radca prawny Wacław Knopkiewicz, w komentarzu do artykułu redakcyjnego, tłumaczy kiedy Polsce mogą grozić kary z tytułu działań kwestionowanych przez ETS.

Dziennik 07.04.2008

Przepisy automatycznie nie uwolnią rynku energii

Propozycja URE, aby procedura zmiany sprzedawcy była określona w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych, jest dobrym pomysłem, który sprawdził się na rynku telekomunikacyjnym. Z konkurencją będziemy mieli jednak do czynienia dopiero wtedy, kiedy sprzedawcy będą rywalizować o klientów, przede wszystkim ceną. - wyjaśnia radca prawny, Wacław Knopkiewicz.

Dziennik 21.02.2008

Operatorzy nie podważą legalności prezesa UKE

Powołanie na stanowisko prezesa UKE, to akt wewnątrzadministracyjny, który reguluje stosunki między organami. Dla tego rodzaju aktów nie ma samoistnej procedury ich weryfikacji - pisze radca prawny Wacław Knopkiewicz w komentarzu do artykułu redakcyjnego.

Gazeta Prawna 08.02.2008

Poczta Polska będzie musiała sama pokrywać ewentualne straty

Radca prawny, Wacław Knopkiewicz wyjaśnia konsekwencje objęcia Poczty Polskiej przepisami prawa upadłościowego i naprawczego, co zakłada projekt nowelizacji ustawy o państwowym przedsiębiorstwie Poczta Polska.

Gazeta Wyborcza 07.02.2008

Na wiosnę nie odlecimy z Orange?

Radca prawny, Wacław Knopkiewicz tłumaczy jakie prawa przysługują abonentom w sytuacji zmiany regulaminu przez operatora.

Artykuł ukazał się w Gazecie Wyborczej z dnia 7 lutego 2008 r.

Dziennik 09.01.2008

Odbiorca energii powinien zaczekać na finał sporu

W komentarzu dot. sporu na linii URE-RWE STOEN, radca prawny Wacław Knopkiewicz wyjaśnia: Klienci RWE Stoen mogą uznać, że nie obowiązuje ich podwyżka i płacić rachunki zgodnie z ubiegłorocznymi taryfami.

Wacław Knopkiewicz

waclaw.knopkiewicz@gww.pl
+48 61 658 00 00 / +48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo energetyczne
  • prawo pocztowe
  • prawo telekomunikacyjne
  • prawo mediów