Jakub Żyto

radca prawny wspólnik GWW Legal Poznań

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym w prawie umów ze szczególnym uwzględnieniem obrotu gospodarczego.

Posiada szczególne kompetencje w zakresie prawa finansowego (bankowego, ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych), jak również w prawie spółek.

Prowadził od strony prawnej szereg znaczących operacji gospodarczych o charakterze restrukturyzacyjnym, doradzał w tworzeniu struktur holdingowych, a także uczestniczył w procesach przejmowania spółek. Zrealizował wiele projektów z zakresu procesu inwestycyjnego, w tym o charakterze deweloperskim i budowlanym. Przeprowadził procesy wydzielenia części przedsiębiorstw w celach reorganizacyjnych i optymalizacyjnych, a także  przygotowywał kompletne dokumentacje umów pomiędzy spółkami w nowotworzonych grupach. Prowadzi i koordynuje bieżącą obsługę wielu przedsiębiorstw, w tym produkcyjnych, usługowych i handlowych. Tworzył wyspecjalizowany Departament Procesowy Kancelarii, którym zarządzał w pierwszych latach jego funkcjonowania.

Jest arbitrem w Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.

Jakub Żyto

jakub.zyto@gww.pl
+48 61 658 00 00

Zakres praktyki

  • prawo obrotu nieruchomościami
  • prawo procesowe cywilne
  • prawo cywilne
  • prawo spółek / fuzje i przejęcia