Jakub Obiegły

radca prawny wspólnik GWW Legal Poznań

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, obrotu nieruchomościami  oraz bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w sprawach z zakresu prawa umów, w tym obsłudze transakcji kapitałowych, nabywania spółek i przedsiębiorstw, organizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych joint venture, kompleksową obsługą prawną projektów deweloperskich, a także w bieżącym doradztwie korporacyjnym, dotyczącym funkcjonowania spółek handlowych i ich organów.

Brał udział i nadzorował transakcje kapitałowe dla instytucji finansowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, inwestycyjnych funduszy zamkniętych, inkubatorów przedsiębiorczości oraz spółek i grup kapitałowych, w tym związanych dywersyfikacją aktywów funduszy inwestycyjnych, restrukturyzacją wierzytelności wewnątrzgrupowych lub porządkujących strukturę grup kapitałowych. Odpowiadał za prowadzenie negocjacji oraz przygotowanie dokumentacji prawnej transakcji, a także koordynował prace zespołów przeprowadzających audyty w tym audyty korporacyjne i audyty nieruchomości. Posiada również znaczące doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa prawnego na rzecz podmiotów gospodarczym w szerokim spectrum ich działalności operacyjnej.

Jakub Obiegły

jakub.obiegly@gww.pl
+48 61 658 00 00

Zakres praktyki

  • prawo obrotu nieruchomościami
  • prawo ochrony konkurencji i konsumentów
  • prawo procesowe cywilne
  • prawo cywilne
  • prawo spółek / fuzje i przejęcia
  • prawo własności intelektualnej