Jacek Wilczewski

radca prawny of counsel Wrocław / Warszawa

Specjalizuje się w obsłudze procesu inwestycyjnego dotyczącego infrastruktury technicznej (w szczególności sieci telekomunikacyjne i energetyczne) oraz związanych z tym obszarów prawa (prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne, przetargi, partnerstwo publiczne, samorządy terytorialne, pomoc publiczna, finansowanie unijne, ochrona środowiska). W obszarze prawa telekomunikacyjnego specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zadań na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz częstotliwości i pozwoleń radiowych.

Kieruje obsługą prawną GWW Legal dla samorządów terytorialnych w strategicznych projektach szerokopasmowych (np. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, Internet dla Mazowsza), o łącznej wartości ponad 2 mld zł. W tym obszarze doradzał Ministerstwu Rozwoju Regionalnego, Ministerstwu Infrastruktury, Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji oraz Prezesowi UKE. Zapewniał obsługę prawną GWW Legal przy pozyskiwaniu przez Polskę precedensowych decyzji Komisji Europejskiej o przyznaniu pomocy publicznej dla sektora telekomunikacyjnego w Wielkopolsce i 5 województwach Polski Wschodniej. Przez kilka lat kierował obsługa prawną budowy sieci telefonii komórkowej Play, jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce w ostatnich latach. Wielokrotnie uczestniczył w pracach legislacyjnych z zakresu prawa telekomunikacyjnego oraz przepisów inwestycyjnych. Jest jednym z ekspertów GWW Legal obsługujących Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji. Reprezentował klientów w kilkuset postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Członek rady programowej kwartalnika Prawo mediów elektronicznych. Autor publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego i procesu inwestycyjnego. Prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach.

Aktywność GWW Legal w zakresie budownictwa jest rekomendowana w kolejnych edycjach Chambers Europe, a zespół kierowany przez Jacka Wilczewskiego klienci oceniają jako elastyczny, dobry w negocjacjach, nastawiony na potrzeby klienta i dostępny ("flexible, good in negotiations, strongly client-oriented and accessible.").

Publikacje

Rzeczpospolita 04.07.2014

Gdy roboty budowlane negatywnie wpływają na otoczenie i przyrodę

Inwestorzy muszą uzyskać decyzję środowiskową dla określonych kategorii przedsięwzięć jeszcze przed decyzją o warunkach zabudowy oraz przed pozwoleniem na budowę. Kilka lat funkcjonowania tych rozwiązań pozwala na wskazanie przedsiębiorcom problemów, jakie powstają na styku ocen oddziaływania na środowisko oraz coraz liczniejszych zgłoszeń robót.

rpkom.pl 07.02.2014

Polkomtel: Orange i T-Mobile będą mogły zrobić co chcą po aukcji. Co na to prawnicy?

Z dokumentacji aukcyjnej i stanowiska Prezes UKE wynikało, że operatorzy mogą współdzielić maksymalnie trzy bloki pasma z zakresu 800 MHz wygrane w aukcji. Tymczasem opublikowane wyjaśnienia do dokumentacji przetargowej czytane literalnie wskazują, że kilka podmiotów może współdzielić więcej niż trzy bloki pasma - mówi rpkom.pl Jacek Wilczewski, wspólnik GWW.

Dziennik Gazeta Prawna 13.02.2013

Jak się bronić przed korektami i zwrotem dotacji unijnych

Na samorządy nakładane są wysokie kary nawet za drobne naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych. Skutek: zwrot dotacji z odsetkami jak za zobowiązania podatkowe oraz wstrzymanie bieżących wypłat. Bywa, że nawet upadek prowadzonych projektów. Jak bronić się przed korektami piszą Jacek Wilczewski, wspólnik GWW Legal oraz Grzegorz Karwatowicz, ekspert w zakresie funduszy unijnych.

Polskie Radio Olsztyn 09.01.2013

Problemy gmin z rozliczaniem inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych

W audycji „Popołudniowy Program Publicystyczny” Jacek Wilczewski, wspólnik GWW Legal wyjaśnia problemy gmin z rozliczaniem inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych.

 

Rzeczpospolita 20.10.2010

Czas uznać, że sieć ważna jak droga

Radca prawny, Jacek Wilczewski podkreśla, że w programach operacyjnych na lata 2007-2013 przeznaczono ok. 5 mld zł na infrastrukturę dostępu do Internetu, oddając blisko 80 proc. tych środków w ręce samorządów. – komentarz do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która weszła w życie w lipcu 2010 roku.

Dziennik Gazeta Prawna 01.09.2010

W jaki sposób właściwie przygotować inwestycję w infrastrukturę informatyczną

Jacek Wilczewski, wspólnik kierujący pracami Departamentu Inwestycji Infrastrukturalnych Kancelarii wyjaśnia jakie możliwości budowy sieci telekomunikacyjnej w terenie są dla samorządów szczególnie godne polecenia w świetle „megaustawy” – Tworzenie własnych spółek lub spółek z partnerem prywatnym to najdalej idące formy zaangażowania samorządu w działalność telekomunikacyjną. Niewiele samorządów jest na to gotowych. Dotychczas niedocenianą, a najbardziej dogodną formą jest koncesja na usługi.

Krajowe Forum Szerokopasmowe 20.07.2010

Megaustawa to dobre prawo, ale dla samorządów może być trudne

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych może pomóc w wykorzystaniu środków unijnych przeznaczonych na infrastrukturę szerokopasmową. Nie nastąpi to jednak bez wielkiego wysiłku samorządów oraz wsparcia ich działań na poziomie centralnym – rozmowa z radcami prawnymi Wacławem Knopkiewiczem oraz Jackiem Wilczewskim na temat konsekwencji wejścia w życie „megaustawy”.

Rzeczpospolita 09.04.2010

W gminach będzie więcej darmowego Internetu

Świadczenie przez samorządy darmowego, czy tańszego Internetu, będzie wymagało wykazania wielu warunków. W szczególności tego, że rynek nie zaspokaja zapotrzebowania użytkowników, a projekt realizowany przez samorząd jest proporcjonalny, niedyskryminujący i nie zakłóca rozwoju konkurencji. [...] Samorządy w ostateczności powinny same podejmować działalność telekomunikacyjną na rynku detalicznym. Bardziej efektywne i szeroko stosowane w Europie jest rozwiązanie, w którym powierzają operatorom komercyjnym zapewnienie wydajnego Internetu na obszarach wykluczonych i przyłączenie każdego użytkownika w zamian za rekompensatę z tytułu świadczenia nierentownych w tym przypadku usług – komentarz radcy prawnego, Jacka Wilczewskiego dot. ustawy "szerokopasmowej".

Rzeczpospolita 26.01.2010

Biogazownie - energia z odnawialnych źródeł

Rozwój biogazowni w Polsce to konieczność wynikająca ze zobowiązań międzynarodowych podjętych w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego. […] Najbardziej oczywiste jest pozyskanie kapitału ze środków unijnych oraz środków krajowych bezzwrotnych. Jednakże optymalne jest dodatkowe wsparcie inwestycji ze strony podmiotów prywatnych. Zminimalizuje to wkład gminy, zoptymalizuje efektywność przedsięwzięcia i odciąży gminę organizacyjnie, gdyż to podmiot prywatny będzie odpowiedzialny za projekt i budowę biogazowni według określonych przez gminę parametrów funkcjonalnych. Należy zatem zawrzeć umowę koncesji na roboty budowlane lub usługi albo umowy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W Polsce obie te instytucje są stosunkowo nowe. – komentarz radcy prawnego Jacka Wilczewskiego.

Gazeta Prawna 30.06.2009

Gmina zapewni Internet

Od lat samorządy pobierają opłaty adiacenckie z tytułu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz bardzo wysokie podatki lokalne od tej infrastruktury, które nie są zwracane do sektora w postaci inwestycji, ale konsumowane na zupełnie inne cele – wyjaśnia radca prawny, Jacek Wilczewski w artykule redakcyjnym, analizującym projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji.

Gazeta Wyborcza 12.02.2009

Główni hamulcowi polskiego internetu i telekomunikacji

Radca prawny, Jacek Wilczewski opisuje bariery utrudniające inwestycje na polskim rynku telekomunikacyjnym: (...) jeśli urzędnik uzna, że to zwykła instalacja lub montaż operator może odetchnąć z ulgą. Kłopot, gdy urzędnik uzna, że to nadbudowa. - Sprawa się komplikuje. Konstrukcja wymaga pozwolenia na budowę, a wcześniej decyzji lokalizacyjnej, co zajmuje kilkanaście miesięcy i wiąże się z dużo wyższymi kosztami. Przy czym nie ma pewności, czy decyzję lokalizacyjną w ogóle uda się uzyskać. Urzędy dość często blokują instalowanie anten twierdząc, że te szpecą widok lub zbyt agresywnie ingerują w linię nieba – przytacza przykłady prawnik.

Artykuł ukazał się w Gazecie Wyborczej z dnia 12 lutego 2009 r.

Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 04.09.2008

Glosa

Glosa do wyroku NSA z dn. 30 stycznia 2008 r. (II FSK !1471/06) – znaczenie pozwolenia na budowę dla klasyfikacji obiektu budowlanego dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości - autorstwa Jacka Wilczewskiego, radcy prawnego oraz Andrzeja Ladzińskiego, doradcy podatkowego.

Jacek Wilczewski

jacek.wilczewski@gww.pl
+48 71 796 77 55 / +48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo budowlane
  • prawo ochrony środowiska
  • prawo energetyczne
  • prawo telekomunikacyjne
  • prawo zamówień publicznych / PPP
  • fundusze unijne i pomoc publiczna