Ewa Frieze

radca prawny wspólnik GWW Legal Warszawa

Specjalizuje się w prawie handlowym, w szczególności w zakresie planowania i realizacji wewnątrzgrupowych procesów restrukturyzacyjnych i procesów transformacji spółek (łączenia, podziały, przekształcenia spółek). Brała udział w przygotowaniu i wdrożeniu wielu projektów porządkujących strukturę grup kapitałowych oraz transakcjach polegających na restrukturyzacji wierzytelności. Uczestniczy w realizacji projektów optymalizacji podatkowej, jako osoba odpowiedzialna za stronę korporacyjną i cywilistyczną transakcji dokonywanych w ramach tych procesów (m.in. transakcje optymalizacji i restrukturyzacji wewnątrzgrupowej prowadzone u  największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce). Posiada bogate doświadczenie w przygotowaniu transakcji fuzji i przejęć.

W swojej praktyce zajmuje się także prawem sportowym, zarówno w zakresie regulacji statutowych podmiotów funkcjonujących w sporcie (związki sportowe, kluby), jak i obsługi bieżącej (w szczególności – umowy sponsorskie, licencyjne, dotyczące wykorzystania praw do wizerunku). Od 2002 roku jest arbitrem stałego Sądu Polubownego Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej SA i sekretarzem tego sądu. Od sierpnia 2012 roku wiceprzewodnicząca Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Sportu.

Ewa Frieze

ewa.frieze@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo cywilne
  • prawo spółek / fuzje i przejęcia
  • prawo sportowe