Wioletta Waśko

adwokat Warszawa

Specjalizuje się w prawie karnym, karnym skarbowym oraz administracyjnym z uwzględnieniem problematyki finansów publicznych oraz funduszy europejskich.

Posiada doświadczenie w postępowaniach z zakresu przestępczości gospodarczej – karnych i karnych skarbowych. Reprezentowała klientów we wszystkich stadiach procesu, w tym na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez inne niż prokurator organy postępowania. Współpracowała również z podmiotami sektora finansów publicznych, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi biorąc udział w przygotowaniu i realizacji projektów z udziałem środków publicznych. Od 2009 r. jest arbitrem Sądu Polubownego Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej S.A.

W GWW od marca 2008 r., od 2011 r. jako adwokat (Izba Adwokacka w Warszawie). Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (2003). Studiowała także prawo europejskie i międzynarodowe na uniwersytecie w Antwerpii (2003) oraz prawo porównawcze na uniwersytecie w Strasburgu (2002).

Publikacje

Money.pl 16.01.2017

Zarzutami karnymi wydłużają postępowanie podatkowe. Nawet uczciwi przedsiębiorcy się boją

Zgodnie z prawem obowiązek zapłacenia zaległych podatków przedawnia się po 5 latach. Mec. Wioletta Waśko – w rozmowie z portalem Money.pl – opisuje praktykę skarbówki, która regularnie wszczyna postępowanie karne przygotowawcze w celu zawieszenia przedawnienia. Problem jest tak duży, że zajął się nim Trybunał Konstytucyjny na ostatnim posiedzeniu, ale sprawę odroczył i nie wiadomo, kiedy do niej wróci.

Dziennik Gazeta Prawna 25.06.2013

Postępowania karne skarbowe traktowane instrumentalnie

Organy rzadko wszczynają postępowania karne skarbowe w trakcie toczącego się postępowania podatkowego. Jeżeli jednak tak się dzieje, jest to robione zawsze w ostatniej chwili, jeśli chodzi o termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. Postępowania karne skarbowe są zatem wszczynane niezwykle celnie – w ostatnich miesiącach ostatniego roku przed upływem okresu przedawnienia zobowiązania – wyjaśniają Wioletta Waśko, adwokat GWW Legal oraz dr Izabela Andrzejewska-Czernek, radca prawny GWW Tax.

Rzeczpospolita 22.08.2012

Fiskus częściej karze za błędy w rozliczeniach

Ostatnio przybyło postępowań karnych skarbowych wszczynanych tylko po to, by zawiesić termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. (…) problemy budżetowe powodują presję, aby karać za nieprawidłowości także te osoby, które wcale nie chciały oszukać Skarbu Państwa – wyjaśnia Wioletta Waśko, adwokat GWW Tax.

Wioletta Waśko

wioletta.wasko@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo procesowe karne
  • prawo karne i karne skarbowe
  • prawo podatkowe
  • mediacja i alternatywne metody rozwiązywania sporów

Specjalizacje

Postępowanie karne skarbowe