Marta Dudkiewicz-Lasota

radca prawny Warszawa

Specjalizuje się w prawie nieruchomości. Prowadzi bieżące doradztwo w zakresie obsługi cywilnoprawnej i administracyjnej procesu inwestycyjno-budowlanego. Występuje w postępowaniach administracyjnych oraz przed sądami administracyjnymi, szczególnie w sprawach z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Uczestniczy w postępowaniach cywilnych z zakresu prawa rzeczowego, egzekucyjnych oraz w sprawach dotyczących roszczeń związanych z nieruchomościami;

Brała udział w badaniach due diligence nieruchomości na potrzeby procesów inwestycyjnych, transakcji sprzedaży oraz przejęć. Zajmowała się zagadnieniami związanymi z dochodzeniem roszczeń reprywatyzacyjnych. Uczestniczy w procesie administrowania hipotekami.

W 2009 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Do zespołu GWW dołączyła w październiku 2009 r.
Marta Dudkiewicz-Lasota

marta.dudkiewicz-lasota@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo obrotu nieruchomościami
  • prawo budowlane
  • prawo procesowe cywilne
  • prawo cywilne