Małgorzata Gieniec-Mordak

radca prawny Wrocław

Specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz w przeprowadzaniu i koordynowaniu wewnątrzgrupowych procesów restrukturyzacyjnych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów deweloperskich i bieżącej obsłudze klientów korporacyjnych. Przeprowadza audyty nieruchomościowe i sporządza raporty due diligence.

Zajmuje się również obszarem związanym z kształtowaniem polityki przestrzennej na terenie gmin. Uczestniczyła w postępowaniach planistycznych przed organami oraz sądami administracyjnymi. Dochodziła roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Autorka analiz prawnych dotyczących przysługujących beneficjentom roszczeń związanych z wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.

Prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 

Publikacje

Finanse Publiczne 04.07.2013

Wezwanie do zwrotu środków unijnych

(…) w konkretnych stanach faktycznych to beneficjent będzie mógł zadecydować, na jakiej drodze – cywilnej czy administracyjnej – będzie się bronił przed nałożonymi korektami finansowymi. - Małgorzata Gieniec-Mordak, radca prawny GWW Tax.

Inwestycje Sektora Publicznego 01.04.2013

Służebność przesyłu – między własnością a interesem społecznym

Służebność przesyłu funkcjonuje w obrocie prawnym obok służebności gruntowej oraz służebności osobistej i należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Od służebności gruntowej odróżnia ją przede wszystkim brak nieruchomości władnącej, z kolei od służebności osobistej – potrzeba ustanowienia jej na rzecz przedsiębiorcy, a nie osoby fizycznej - Małgorzata Gieniec-Mordak, radca prawny GWW Tax.

Inwestycje Sektora Publicznego 01.08.2012

Prawo sąsiedzkie

Mianem prawa sąsiedzkiego określa się zespół przepisów normujących wykonywanie prawa własności nieruchomości w stosunkach sąsiedzkich. Celem tej regulacji jest zminimalizowanie ewentualnych konfliktów mogących powstać między właścicielami sąsiednich nieruchomości – pisze Małgorzata Gieniec-Mordak, radca prawny GWW Legal.

Małgorzata Gieniec-Mordak

malgorzata.gieniec@gww.pl
+48 71 796 77 55

Zakres praktyki

  • prawo obrotu nieruchomościami
  • prawo ochrony konkurencji i konsumentów
  • prawo procesowe cywilne
  • prawo cywilne
  • prawo spółek / fuzje i przejęcia