Łukasz Doniec

radca prawny Wrocław

Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami oraz w prawnych aspektach procesu inwestycyjnego w tym w zakresie infrastruktury technicznej. Zajmuje się również obsługą korporacyjną spółek jak również transakcji kapitałowych, a także problematyką komercjalizacji oraz obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych.

Uczestniczył w wielu postępowaniach planistycznych, środowiskowych, budowlanych, zarówno przed organami, jak i sądami administracyjnymi. Reprezentował inwestorów w szeregu postępowaniach sadowych obejmujących spory z zakresu robót budowlanych. Brał udział w przygotowywaniu  dokumentacji przetargowych dla jednostek sektora finansów publicznych jak i państwowych osób prawnych oraz uczestniczył w tych postępowaniach. Reprezentował również beneficjentów w postepowaniach w sprawie zwrotu środków unijnych.

Prowadził kompleksowe audyty prawne spółek pod kątem planowanych transakcji przejęć i fuzji. Brał udział w przygotowaniu i realizacji wielu złożonych modeli optymalizujących strukturę grup kapitałowych. Brał udział w projektach mających za przedmiot ocenę prawną ryzyk związanych z inwestycjami z obszaru nieruchomości. Uczestniczył również przy obsłudze wielu transakcji na rynku nieruchomości, w tym nabycia i zbycia nieruchomości. Prowadził szkolenia z zakresu funkcjonowania i przekształceń podmiotów leczniczych.

Łukasz Doniec

lukasz.doniec@gww.pl
+48 71 796 77 55

Zakres praktyki

  • prawo obrotu nieruchomościami
  • prawo budowlane
  • prawo procesowe cywilne
  • prawo cywilne
  • prawo spółek / fuzje i przejęcia