Katarzyna Ludwiczek

radca prawny Poznań

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w prawie własności przemysłowej, w prawie dotyczącym nowych technologii informatycznych oraz w wybranych aspektach międzynarodowego prawa prywatnego.
 
Posiada doświadczenie w przygotowywaniu opinii prawnych z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiada doświadczenie w opiniowaniu kontraktów związanych z działalnością gospodarczą, w szczególności umów dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych oraz umów licencyjnych. Brała udział w projektowaniu oraz negocjowaniu umów sponsoringu. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z egzekucją należności w procesie cywilnym.
Katarzyna Ludwiczek

katarzyna.ludwiczek@gww.pl
+48 61 658 00 00

Zakres praktyki

  • prawo ochrony konkurencji i konsumentów
  • prawo procesowe cywilne
  • prawo cywilne
  • prawo własności intelektualnej
  • prawo mediów