Bartłomiej Wyjatek

radca prawny Warszawa

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych z zakresu prawa umów, doradztwie korporacyjnym i transakcyjnym oraz prawie konkurencji.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in., pracując na stanowisku prawnika wewnętrznego dużej korporacji handlowej oraz jako konsultant organizacji zrzeszającej sieci handlowe i dystrybucyjne. Uczestniczył w szeregu projektów transakcyjnych obejmujących w szczególności nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw, ich składników, jak również udziałów i akcji w spółkach kapitałowych. Ma doświadczenie w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w szczególności w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się również kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych.

Absolwent Studiów Podyplomowych z Zakresu Prawa Ochrony Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Studiów Podyplomowych z Zakresu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

W latach 2001/2002 przebywał w Zimbabwe, gdzie jako wolontariusz pracował na rzecz lokalnej społeczności.

Bartłomiej Wyjatek

bartlomiej.wyjatek@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo ochrony konkurencji i konsumentów
  • prawo procesowe cywilne
  • prawo cywilne
  • prawo spółek / fuzje i przejęcia
  • mediacja i alternatywne metody rozwiązywania sporów