Marcin Jakub Górski

ekspert Warszawa

Ekspert z zakresu cen transferowych, którego doświadczenie i wiedza zostały uznane przez polskie sądy – pierwszy w Polsce zaprzysiężony biegły sądowy z zakresu: cen transferowych, analizy ekonomicznej (benchmarking) służącej do wyznaczania wysokości rynkowych opłat za wartości niematerialne i prawne, jak również rynkowych wartości rentowności przedsiębiorstw powiązanych.

Zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. pracując dla administracji państw UE. Zajmował się cenami transferowymi również z poziomu Ministerstwa Finansów, gdzie był odpowiedzialny za prowadzenie kontroli decyzji dotyczących uprzednich porozumień cenowych (APA).

Członek Centrum Kompetencyjnego do spraw cen transferowych i przerzucania dochodów – optymalizacji podatkowej, funkcjonującego w ramach struktur Urzędów Kontroli Skarbowej. Koordynował kontrole podatkowe w obszarze cen transferowych z całej Polski.

Trener i wykładowca transfer pricingu i optymalizacji podatkowej, którego wiedza i doświadczenie w zakresie m.in. tworzenia i rewizji ekonomicznych analiz porównawczych (benchmarking study) była wykorzystywana przez Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Izby Skarbowe oraz Urzędy Kontroli Skarbowej. Uczestnik programu Economy&Society, Lancaster University oraz programów rozwojowych stworzonych przez Georga Sorosa. Autor książki "Ceny transferowe. Protokół kontroli." wyróżnionej tytułem bestseller przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

PUBLIKACJA
Ceny transferowe. Protokół kontroli. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA, Seria: Prawo w praktyce, Rok publikacji: 2016, Data wydania: 2016-10-25, ISBN: 978-83-8092-812-1


 

Marcin Jakub Górski

marcin.gorski@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo podatkowe

Specjalizacje

planowanie podatkowe
międzynarodowe prawo podatkowe
ceny transferowe