Tomasz Piejak

prawnik Warszawa

Posiada doświadczenie w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego, a także w sprawach związanych ze zmianą miejsca zamieszkania. Zajmuje się doradztwem dla klientów indywidualnych w ramach zespołu Private Client.

Uczestniczył w projektach dotyczących polskiego i międzynarodowego planowania podatkowego, m.in. w zakresie optymalizacji podatkowej, przekształceń i połączeń spółek (w tym transgranicznych), jak również w zakresie obrotu dobrami luksusowymi. Zajmuje się tworzeniem, bieżącą obsługą i likwidacją zagranicznych struktur we współpracy z zagranicznymi doradcami.

Obecnie student V roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kurs prawa włoskiego i europejskiego współorganizowany przez Uniwersytet w Katanii (Università di Catania) i Uniwersytet Warszawski. Jest absolwentem studiów europejskich w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował również na Uniwersytecie Rzymskim (Sapienza - Università di Roma) w ramach programu Erasmus.

Posługuje się językiem angielskim, francuskim i włoskim.

Tomasz Piejak

tomasz.piejak@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo cywilne
  • prawo podatkowe
  • prawo spółek / fuzje i przejęcia

Specjalizacje

podatki dochodowe
planowanie podatkowe
międzynarodowe prawo podatkowe
postępowania kontrolne i podatkowe