Tomasz Krzywański

aplikant adwokacki Warszawa

W GWW zajmuje się doradztwem dla klientów indywidualnych (praktyka private clients). Ma doświadczenie w pracy z firmami rodzinnymi. Reprezentuje klientów przed sądami w sporach małżeńskich (rozwody, rozdzielność majątkowa, podział majątku) i spadkowych. Specjalizuje się zwłaszcza w międzynarodowych sprawach spadkowych.

Uczestniczył w projektach obejmujących restrukturyzację i optymalizację podatkową prywatnych majątków z wykorzystaniem fundacji, trustów i zagranicznych spółek celowych. Doradzał przy inwestycjach w dobra luksusowe – sprzedaży dzieł sztuki czy leasingu samolotów i samochodów. Prowadzi również sprawy z zakresu prawa imigracyjnego (wizy, potwierdzanie, uznawanie i nadawanie polskiego obywatelstwa) – ze szczególnym uwzględnieniem trudnych spraw opartych na przepisach z 20-lecia międzywojennego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również podyplomowe studia podatkowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współpracuje z GWW od października 2016 r.

Finalista prestiżowego międzynarodowego konkursu prawniczego Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot w Wiedniu, wyróżniony tytułem Honourable Mention.

Publikacje

Dziennik Gazeta Prawna 19.12.2016

Fiskus domyka furtkę do optymalizacji

Od nowego roku wchodzi w życie ustawa z 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1926). W efekcie interpretacje indywidualne wydane przed wejściem w życie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (przed 15 lipca 2016 roku), a które dadzą korzyści podatkowe od 1 stycznia 2017 roku, przestaną chronić podatników. Zmiany przepisów i ich skutki komentuje Tomasz Krzywański z zespołu Private Client.

Tomasz  Krzywański

tomasz.krzywanski@gww.pl
+48 697 774 007

Zakres praktyki

  • prawo procesowe cywilne
  • prawo cywilne
  • prawo podatkowe

Specjalizacje

podatki dochodowe
planowanie podatkowe
międzynarodowe prawo podatkowe
postępowania kontrolne i podatkowe