Jacek Olma

radca prawny Poznań

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów i innych postępowań sądowych, w tym także karnych - reprezentując pokrzywdzonych.
 
Prowadzi szereg spraw sądowych z różnych dziedzin prawa, w tym z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji (w szczególności w zakresie reklamy), naruszenia znaków towarowych, dotyczących niedozwolonych klauzul umownych, a także spraw konsumenckich, ubezpieczeniowych i związanych z rozliczeniami z tytułu umów o roboty budowlane. Posiada doświadczenie w zakresie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Nadto, uczestniczył w negocjacjach i sporządzał umowy w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami.
 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu kierunku Prawo oraz aplikacji sądowej, od roku 2006 wpisany na listę radców prawnych w OIRP Poznań. Posługuje się językiem angielskim, a także – w stopniu komunikatywnym – językiem niemieckim. 
Publikacje

Rzeczpospolita 09.10.2012

Przedsiębiorca budowlany musi zadbać o swoje bezpieczeństwo prawne

Ryzyko gospodarczych turbulencji najczęściej boleśnie dotyka najsłabszych uczestników gry rynkowej. W sektorze budowlanym będą to podwykonawcy robót budowlanych. Aktualna sytuacja na tym rynku, w szczególności zaś zagrożenie brakiem wypłacalności wielu uczestników procesu inwestycyjnego, rodzi pytanie o sposoby zabezpieczenia się przed „najgorszym". Jakie one są wskazuje Jacek Olma, radca prawny GWW Legal.

Dziennik Gazeta Prawna 22.05.2012

Sędziowie ze szczególnym wyczuciem

Jacek Olma, radca prawny GWW Legal wyjaśnia dlaczego przymusowa egzekucja nakazu zaniechania określonych zachowań (roszczenia kluczowego w sprawach np. naruszenia praw autorskich) była dotychczas wyjątkowo nieefektywna i co w tym zakresie zmienia nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego.

Rzeczpospolita 28.03.2012

Wdając się w spór z pracodawcą trzeba mieć dowody jego nierzetelności

Kodeks postępowania cywilnego, który reguluje zagadnienie prowadzenia postępowania dowodowego m. in. w sprawach z zakresu prawa pracy, w ogóle nie porusza dopuszczalności przeprowadzenia dowodu pozyskanego w sposób sprzeczny z prawem. Z kolei konstytucyjna zasada państwa prawnego (art. 2) sugeruje niedopuszczalność respektowania przez sądy dowodów pozyskanych z naruszeniem przepisów. Zwłaszcza wtedy, gdy zostały zdobyte w drodze przestępstwa. W praktyce jednak stanowiska sądów są różne – od rygorystycznych, z których wynika, że co do zasady dowodów uzyskanych w sposób sprzeczny z prawem nie wolno dopuścić w postępowaniu cywilnym, po całkowite ignorowanie pochodzenia dowodu i swobodne jego dopuszczanie – wyjaśnia Jacek Olma, radca prawny GWW Legal.

Rzeczpospolita 04.04.2011

Trzeba zachować szczególną ostrożność przy zgłaszaniu dowodu

Przedsiębiorcy, który powoła się na nielegalnie pozyskane dowody, w skrajnej sytuacji może grozić nawet przegranie procesu. Ryzyko takie dotyczy sytuacji, w których sąd oddali tak pozyskany materiał dowodowy, a pozostałe zgłoszone dowody okażą się niewystarczające dla wykazania zasadności roszczenia – pisze Jacek Olma, radca prawny.

Dziennik Gazeta Prawna 17.11.2009

Zbiorowe dochodzenie roszczeń

Radca prawny, Jacek Olma analizuje ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – Projekt przewiduje możliwość wspólnego dochodzenia przez co najmniej 10 osób roszczeń jednego rodzaju opartych na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Postępowanie grupowe ma być narzędziem dochodzenia podobnych roszczeń przez podmioty „słabsze” przeciwko „silniejszym”. Z brzmienia ustawy wynika, że wśród dochodzących swoich praw grupowo mogą znaleźć się również przedsiębiorcy. Co do zasady należy spodziewać się jednak, że podmioty te będą - obok Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego - po stronie pozwanej.

Jacek Olma

jacek.olma@gww.pl
+48 61 658 00 00

Zakres praktyki

  • prawo ochrony konkurencji i konsumentów
  • prawo procesowe cywilne
  • prawo procesowe karne
  • prawo cywilne
  • prawo upadłościowe
  • prawo mediów