Grzegorz Karwatowicz

prawnik of counsel Wrocław

Specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (zamówienia publiczne, PPP, koncesje na roboty budowalne i usługi), finansach publicznych, pomocy publicznej oraz funduszach unijnych, w szczególności w problematyce kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach oraz korektach finansowych i zagadnieniach związanych z procedurą zwrotu środków unijnych przez beneficjentów.

Autor i współautor siedmiu publikacji książkowych oraz prawie stu artykułów publikowanych w periodykach naukowych, prawniczych i branżowych. Prowadzi praktyczne szkolenia dla urzędników, beneficjentów funduszy unijnych oraz pracowników organów i instytucji kontroli.

 

Publikacje

Fundusze Europejskie 05.05.2017

Prawny paradoks

Przepisy o wnoszeniu skarg do sądów administracyjnych na negatywne rozpoznanie protestów w projektach unijnych działają przeciw wnioskodawcom pisze Grzegorz Karwatowicz.

PAP / serwisy gospodarcze 07.03.2016

Specustawa na ŚDM "zawiesza" stosowanie Prawa zamówień publicznych

Zmawiający nie będą musieli stosować Prawa zamówień publicznych aż do progów unijnych - przewiduje specustawa na Światowe Dni Młodzieży. To dobre dla organizatorów, ale niekoniecznie dla przedsiębiorców i wolnego rynku – ocenia Grzegorz Karwatowicz, ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz funduszy unijnych GWW.

PAP / WNP / rp 22.01.2016

Nowy projekt ws. rozliczeń VAT przez gminy może rodzić problemy

Przygotowany przez resort finansów projekt dot. rozliczeń VAT przez samorządy jest krokiem w dobrym kierunku, ale powinien bardziej uwzględniać interes gmin uważa Grzegorz Karwatowicz.

Rzeczpospolita 14.01.2016

Zamówienia publiczne: Wykonawcy zadbają o etaty dla pracowników

Grzegorz Karwatowicz ocenia nowe rozwiązania z projektu nowelizacji prawa zamówień publicznych, jakie w przyszłym tygodniu trafią do konsultacji społecznych, a w kwietniu wejdą w życie. Nowe rozwiązania to duży koszt dla administracji więc pomysły na ich obejście będą cenne i – zdaniem autora artykułu –  zaskoczą one ponad 36 tys. urzędów, samorządów, szkół, szpitali i innych instytucji publicznych zobowiązanych do stosowania tych przepisów.

Finanse Publiczne 30.11.2015

Za co będzie można stracić dotację – definicja nieprawidłowości

Rozpoczyna się wydatkowanie środków unijnych z nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Grzegorz Karwatowicz – ekspert w zakresie pomocy publicznej oraz funduszy unijnych GWW – wyjaśnia, jak uniknąć odmowy przyznania dofinansowania z UE, a następnie zapobiec konieczności zwrotu już pozyskanych środków.

Rzeczpospolita | PAP 29.09.2015

TSUE: podwójna rewolucja dla Gmin

Gmina wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi jest jednym podatnikiem VAT orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oznacza to rewolucję dla polskich Gmin w dwóch obszarach: (1) w rozliczeniach VAT; (2) w rozliczeniach dofinansowania w części „podatkowej” projektów unijnych. Eksperci GWW – dr Tomasz Burczyński i Grzegorz Karwatowicz – oceniają skutki orzeczenia TSUE na łamach Rzeczpospolitej oraz dla agencji informacyjnej PAP

PAP 27.01.2015

Będzie trudno o zgodę Brukseli na dofinansowanie kopalń

Uzyskanie zgody KE na restrukturyzację kopalń w Polsce będzie bardzo trudne. W wywiadzie dla serwisu PAP Grzegorz Karwatowicz, ekspert w zakresie zamówień publicznych oraz funduszy unijnych GWW Legal, tłumaczy niuanse zgodności pomocy dla górnictwa z przepisami unijnymi o pomocy publicznej. Pełny zapis rozmowy opublikowały serwisy biznesowe i branżowe m.in. rp.pl

Polskie Drogi 30.09.2013

Uwaga na korekty finansowe

Beneficjenci środków unijnych często myślą, że umowa o dofinansowanie to pewnik. (…) Umowa to tak naprawdę promesa. Jeśli mamy umowę na 20 mln zł, to znaczy, że możemy dostać 20 mln, 10 mln, albo i 20 mln do zwrotu. O tym, że faktycznie tak jest świadczą nakładane korekty finansowe. Ich wartość, według szacunków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynosi obecnie 300 mln zł. – Joanna Sebzda-Załuska radca prawny, wspólnik oraz Grzegorz Karwatowicz ekspert w zakresie zamówień publicznych oraz funduszy unijnych z GWW Legal  prelegenci XIX  Zjazdu Drogowców Miejskich w Kielcach.

Rzeczpospolita 26.06.2013

Zmiany korzystne także dla zamawiających

Zamówienia publiczne: Obecnie podwykonawca może się domagać zapłaty od gminy również wtedy, gdy ta całość należności przelała wykonawcy generalnemu.

Biblioteka Przetargi Publiczne 17.06.2013

Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych

Nakładem wydawnictwa PRESSCOM ukazała się publikacja Grzegorza Karwatowicza, eksperta od zamówień publicznych oraz funduszy unijnych oraz Agnieszki Zawiślańskiej, radcy prawnego GWW Legal.

Inwestycje Sektora Publicznego 20.03.2013

Korekty finansowe przy realizacji projektów unijnych

W umowie o dofinansowanie unijne beneficjent zobowiązuje się do poddania się kontroli realizacji projektu lub zadania. Jak z tego wynika, samo uzyskanie funduszy i ich otrzymanie to jedynie pierwszy krok do sukcesu. Drugim jest uniknięcie ich zwrotu z odsetkami – o problemach z rozliczaniem unijnych dotacji piszą eksperci GWW Legal, Joanna Sebzda-Załuska oraz Grzegorza Karwatowicz. 

Inwestycje Sektora Publicznego 20.03.2013

Korekty finansowe przy realizacji projektów unijnych

W umowie o dofinansowanie unijne beneficjent zobowiązuje się do poddania się kontroli realizacji projektu lub zadania. Jak z tego wynika, samo uzyskanie funduszy i ich otrzymanie to jedynie pierwszy krok do sukcesu. Drugim jest uniknięcie ich zwrotu z odsetkami – o problemach z rozliczaniem unijnych dotacji piszą eksperci GWW Legal, Joanna Sebzda-Załuska oraz Grzegorza Karwatowicz. 

Dziennik Gazeta Prawna 13.02.2013

Jak się bronić przed korektami i zwrotem dotacji unijnych

Na samorządy nakładane są wysokie kary nawet za drobne naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych. Skutek: zwrot dotacji z odsetkami jak za zobowiązania podatkowe oraz wstrzymanie bieżących wypłat. Bywa, że nawet upadek prowadzonych projektów. Jak bronić się przed korektami piszą Jacek Wilczewski, wspólnik GWW Legal oraz Grzegorz Karwatowicz, ekspert w zakresie funduszy unijnych.

Rzeczpospolita 05.02.2013

Z protestem po środki z UE

Grzegorz Karwatowicz, ekspert w zakresie zamówień publicznych oraz funduszy unijnych GWW Legal komentuje opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Rzeczpospolita 05.02.2013

Z protestem po środki z UE

Grzegorz Karwatowicz, ekspert w zakresie zamówień publicznych oraz funduszy unijnych GWW Legal komentuje opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Rzeczpospolita 22.01.2013

Po wyroku wciąż są pytania

Wyrok uchylający cofa procedurę i przedłuża drogę do finalnego zwycięstwa, które gmina Gołdap odniosła już raz przed WSA – rozmowa z Grzegorzem Karwatowiczem z GWW Legal nt. konsekwencji orzeczenia NSA w sprawie nakładania korekt finansowych w dotacjach unijnych.

Rzeczpospolita 21.01.2013

Po wyroku wciąż są pytania

Wyrok uchylający cofa procedurę i przedłuża drogę do finalnego zwycięstwa, które gmina Gołdap odniosła już raz przed WSA – rozmowa z Grzegorzem Karwatowiczem z GWW Legal nt. konsekwencji orzeczenia NSA w sprawie nakładania korekt finansowych w dotacjach unijnych.

Rzeczpospolita 07.02.2012

Dobra recepta na rozwój mimo długów

Dziś realizację najdroższych projektów, a więc inwestycji infrastrukturalnych często umożliwia tylko partnerstwo publiczno-prywatne – pisze Grzegorz Karwatowicz, ekspert z departamentu inwestycji infrastrukturalnych.

Grzegorz Karwatowicz

grzegorz.karwatowicz@gww.pl
+48 71 796 77 55

Zakres praktyki

  • prawo zamówień publicznych / PPP
  • fundusze unijne i pomoc publiczna