Michał Modrzejewski

radca prawny Warszawa

Specjalizuje się w obsłudze podatkowej przedsiębiorstw, a także kompleksowej obsłudze podatkowej i prawnej firm z sektora farmaceutycznego.

Posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu audytów podatkowych i regulacyjnych, prowadzeniu bieżących rozliczeń podatkowych (tax compliance), opracowywaniu i wdrażaniu optymalizacji podatkowych, a także reprezentowaniu klientów w toku postępowań i kontroli podatkowych.

Przed dołączeniem do GWW pracował w jednej z firm doradztwa podatkowego z tzw. „wielkiej czwórki”. Realizował liczne projekty dla klientów z branży farmaceutycznej, chemicznej, deweloperskiej, energetycznej oraz transportowej.

Poza prawem podatkowym i farmaceutycznym w obszarze jego zainteresowań znajduje się również prawo cywilne, prawo obrotu nieruchomościami oraz prawo własności intelektualnej.

Publikacje

Przegląd Podatkowy 08.08.2016

Podatkowe aspekty korzystania z oprogramowania komputerowego w modelu SaaS (Software as a Service)

Jednym z przykładów niedopasowania regulacji prawnych do rzeczywistości gospodarczej w obszarze IT jest zagadnienie modelu prawnego świadczenia usług w tzw. chmurach obliczeniowych – Michał Modrzejewski omawia problemy z kwalifikacją prawną świadczenia usług cloud computing, wyjaśnia, czy umowa dot. korzystania z oprogramowania komputerowego w modelu SaaS powinna być traktowana jako umowa licencyjna, czy raczej umowa o świadczenie usług oraz prezentuje podatkowe aspekty zawarcia takiej umowy.

Michał Modrzejewski

michal.modrzejewski@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo podatkowe
  • prawo żywnościowe
  • prawo farmaceutyczne

Specjalizacje

podatki dochodowe
podatek od czynności cywilnoprawnych
planowanie podatkowe
międzynarodowe prawo podatkowe
zarządzanie ryzykiem podatkowym