Leszek Białoń

doradca podatkowy wspólnik GWW Tax Warszawa

Specjalizuje się w prawie podatkowym, głównie w podatku dochodowym od osób prawnych. 

Brał udział w opracowaniu i wdrożeniu wielu struktur optymalizacyjnych, w tym międzynarodowych, które przyniosły klientom wielomilionowe oszczędności. Jako kluczowy ekspert podatkowy uczestniczył min. w dużym projekcie w sektorze energetycznym, będącym największą jak dotychczas inwestycją zagraniczną  w Polsce (1,6 mld €), oraz w wielu kompleksowych restrukturyzacjach  przedsiębiorstw, połączeniach i akwizycjach. Jego kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, zdobyte w Ernst & Young oraz KPMG, zaowocowało znajomością rynku i regulacji farmaceutycznych (doradzał Związkowi Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych „Infarma”), znajomością procedur zarządzania ryzykiem gospodarczym w firmie (wdrażał procedury zarządzania ryzykiem podatkowym w dużym koncernie chemicznym oraz kilku firmach farmaceutycznych). Reprezentuje klientów w sporach z administracją skarbową, w tym również w postępowaniach zmierzających do odzyskiwania nadpłaconych danin publicznych w oparciu zarówno o polskie jak i europejskie prawo podatkowe. Do grona jego klientów należą wiodące polskie i międzynarodowe koncerny z branży chemicznej, energetycznej, farmaceutycznej i nieruchomości.

W latach 2008 – 2010 uczestniczył w pracach komisji sejmowej „Przyjazne Państwo”, jako ekspert podatkowy.

Publikacje

Dziennik Gazeta Prawna 23.03.2015

Jak głęboko fiskus może i będzie mógł ingerować w sferę majątkową podatników

Zapis debaty, która odbyła się 4 marca 2015 r. z inspiracji DGP (publikacja na łamach dodatku "Doradca dla Firm"). GWW reprezentował Leszek Białoń, doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax.

Temat debaty dotyczył obecnych i projektowanych rozwiązań, pozwalających na ingerencję fiskusa w sferę majątkową podatników. Uczestnicy usiłowali dociec, jak daleko ta ingerencja może sięgać obecnie i jak to będzie wyglądało po zmianach (ordynacja podatkowa; projekt ustawy, dostosowujący polskie przepisy podatkowe do amerykańskiej ustawy FATCA; zmiany pozwalające na automatyczną wymianę informacji podatkowych do czego zobowiązali się ministrowie finansów państw UE; zniesienie tajemnicy bankowej w 2017 roku).

Dziennik Gazeta Prawna 31.03.2014

Zmiany w opodatkowaniu utrudniają optymalizację

Zmiany w opodatkowaniu utrudniają optymalizację – debata z udziałem renomowanych doradców podatkowych.

Acquisition International 01.08.2012

Double Taxation Agreements

Increasing demands of the State budget forced Polish Government to undertake energetic measures aimed at eliminating loopholes in the tax system and preventing from treaty shopping. Recently, a number of the tax treaties were re-negotiated, resulting in tighter controls over the tax structures, which for years made the cross-border transactions optimal from the tax point of view. More re-negotiations are in the pipeline. - Leszk Białoń, tax advisor, partner in GWW Tax

Rzeczpospolita 09.05.2011

Słownik jest ważniejszy niż idea przepisu

Ze zdziwieniem obserwuję, jak bardzo ważnym narzędziem interpretacji prawa podatkowego jest ostatnio słownik języka polskiego - twierdzi Leszek Białoń, doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax, w wywiadzie dla Rzeczpospolitej.

Rzeczpospolita 23.03.2011

Czy luksemburska spółka chroni przed podatkiem?

W sądach administracyjnych trwa batalia podatników z fiskusem dotycząca opodatkowania likwidacji przedsiębiorstwa z siedzibą w Luksemburgu (...) - komenatrz ekspercki Leszka Białonia, doradcy podatkowego, wspólnika GWW Tax

Rzeczpospolita 09.02.2011

Zmiana w sprawozdaniu to problem z rozliczeniem

Brak uregulowania skutków podatkowych przejścia i prowadzenia rachunkowości przez firmy ubezpieczeniowe według standardów międzynarodowych jest sporym utrudnieniem dla tej ważnej branży. Ich stosowanie to nie tylko oczywisty wybór dla wielu dużych przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym, ale też obowiązek (od 1 stycznia 2005 r.) w wypadku decyzji o wejściu na giełdę w którymkolwiek z państw członkowskich UE. - komentarz ekspercki Leszka Białonia, doradcy podatkowego, wspólnika GWW Tax.

Rzeczpospolita 08.11.2008

Kto ma rację w sporze podatkowym: nasze sądy czy trybunał w Luksemburgu

Europejski Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział w swoim orzeczeniu na pytanie: jak przystępujące do Wspólnoty państwa powinny przejmować jej dorobek prawny – pisze Leszek Białoń, doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax.

Leszek Białoń

leszek.bialon@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo karne i karne skarbowe
  • prawo podatkowe
  • prawo spółek / fuzje i przejęcia
  • prawo farmaceutyczne

Specjalizacje

podatki dochodowe
podatki i opłaty lokalne
planowanie podatkowe
międzynarodowe prawo podatkowe
postępowania kontrolne i podatkowe
spory przed sądami administracyjnymi
zarządzanie ryzykiem podatkowym