Michał Sękowski

radca prawny wspólnik GWW Legal Warszawa

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie zamówień publicznych. W szczególności zajmuje się obsługą prawną klientów w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
 
Kieruje praktyką GWW Legal w zakresie infrastruktury liniowej oraz w zakresie prawa zamówień publicznych.
 
Jego praktyka obejmuje strategiczne doradztwo prawne na każdym etapie realizacji inwestycji. Począwszy od przygotowywania dokumentacji przetargowej, poprzez wsparcie przy stosowaniu specustawy, w postępowaniach administracyjnych, kończąc na doradztwie przy rozwiązywaniu problemów i sporów występujących w trakcie procesu budowlanego, w tym dotyczących rozliczeń końcowych projektów z instytucją finansującą.
 
Posiada bogate doświadczenie w negocjowaniu umów i porozumień z wykonawcami prac projektowych i robót budowlanych. Świadczy usługi zastępstwa procesowego przed sądami cywilnymi w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych. Ponadto reprezentował klientów w sprawach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach skarg na decyzje administracyjne. Doradzał i występował w imieniu beneficjentów w sprawach dotyczących zwrotu środków unijnych.
 
Doradzał przy wielu transakcjach typu M&A oraz związanych z obrotem nieruchomościami, a także prowadził bieżącą obsługę przedsiębiorców z różnych branż, w tym nieruchomościowej. Ponadto ma doświadczenie w zakresie prawa IP, IT, autorskiego i mediów, doradzając spółkom z branży internetowej, a także zajmującym się produkcją filmów oraz obrotem praw telewizyjnych i marketingowych.
 
Posiada wieloletnie doświadczeniem w międzynarodowych kancelariach. W GWW od czerwca 2012 roku.
 
 
Publikacje

Rzeczpospolita 31.05.2016

Rozliczenie między stronami umowy o roboty budowlane

O ile solidarna odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom nie budzi wątpliwości, o tyle poprawa sytuacji generalnego wykonawcy kosztem inwestora nie znajduje uzasadnienia piszą eksperci GWW – Sylwia Graboś, radca prawny oraz Michał Sękowski, radca prawny, partner.

Zamówienia Publiczne. Doradca. 09.03.2016

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane – problemy zamawiającego

Ustanowienie gwarancji zapłaty za roboty budowlane ma chronić wykonawcę przed nieuregulowaniem lub nieterminowym uiszczaniem zapłaty za roboty budowlane przez inwestorów. Regulacja uprawniająca do żądania zabezpieczenia nie chroni jednak zamawiającego przed nadużyciami ze strony wykonawców uważają eksperci GWW  – Agnieszka Adach-Nerwińska, adwokat oraz Michał Sękowski, radca prawny.

Polskie Radio Jedynka 10.12.2012

Przepisy uniemożliwiające osobom skazanym zasiadanie w radach nadzorczych i zarządach obowiązują również dziś

W „Sygnałach dnia" Michał Sękowski, wspólnik GWW Legal wyjaśnia, że przepisy uniemożliwiające osobom skazanym zasiadanie w radach nadzorczych i zarządach obowiązują również dziś. Całość w kontekście zmian przygotowywanych przez MS.

Michał Sękowski

michal.sekowski@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo obrotu nieruchomościami
  • prawo budowlane
  • prawo cywilne
  • prawo spółek / fuzje i przejęcia
  • prawo własności intelektualnej
  • prawo mediów
  • prawo zamówień publicznych / PPP