Karol Kuch

radca prawny wspólnik GWW Legal Warszawa

Radca prawny z 12 letnią praktyką w zakresie upubliczniania spółek i rozległym doświadczeniem w zakresie realizacji transakcji typu M&A.

Jego specjalizacja to strukturyzacja transakcji z uwzględnieniem ograniczeń rynku regulowanego papierów wartościowych oraz restrukturyzacje prawne grup kapitałowych publicznych spółek holdingowych.

Przednio związany m.in. z PKN Orlen, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Biura Grupy Kapitałowej PKN Orlen odpowiedzialnego za nadzór właścicielski nad 140 spółkami Grupy, oraz TFI PZU na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego.

Publikacje

Gazeta Giełdy "Parkiet" 29.08.2014

Rynek kapitałowy: nauka z Amber Gold nie poszła w las

Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wywołuje popłoch wśród nieuczciwych finansistów i budzi zaciekawienie ich klientów. Karol Kuch, wspólnik GWW Legal wyjaśnia, czym jest „czarna lista” rynku kapitałowego oraz jakie ma znaczenie.

Gazeta Giełdy "Parkiet" 08.08.2014

Czym są i do kogo skierowane są obligacje typu high yield

Obligacje korporacyjne typu high yield, charakteryzujące się wysoką rentownością, ale jednocześnie podwyższonym ryzykiem, zyskują na świecie coraz większą popularność. Jak zauważa mec. Karol Kuch, często stanowią one element optymalizacji rozliczeń w ramach grup kapitałowych, ale ich najważniejszą funkcją jest pozyskiwanie finansowania dłużnego dla przedsiębiorstw.

Gazeta Giełdy "Parkiet" 01.08.2014

Polityka informacyjna spółek wciąż szwankuje

Kluczowym problemem spółek publicznych w zakresie komunikacji z rynkiem jest – jak pokazuje praktyka – niewłaściwe rozumienie pojęcia  informacja poufna, oraz to czym ona jest w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi – komentarz Karola Kucha, radcy prawnego, wspólnika GWW Legal.

Gazeta Giełdy "Parkiet" 25.07.2014

Struktury holdingowe są stosowane coraz częściej

Prawidłowe regulacje corporate governance grupy kapitałowej stanowią klucz do obniżenia ryzyk prawnych związanych z funkcjonowaniem grupy spółek  pisze Karol Kuch, wspólnik GWW Legal.

Gazeta Giełdy "Parkiet" 18.07.2014

Badanie due diligence niezbędne przy przejęciach

Karol Kuch, wspólnik GWW Legal tłumaczy dlaczego wszechstronne badanie podmiotu, który ma być celem przejęcia, to klucz do udanej transakcji.

Dziennik Gazeta Prawna 16.08.2013

Obecna regulacja praw ochronnych może wprowadzać w błąd

Szykuje się zmiana przepisów dotyczących patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych oraz procedur postępowania przed Urzędem Patentowym. Co ma z nich wynikać? – wyjaśnia Karol Kuch, radca prawny, wspólnik GWW Legal.

Dziennik Gazeta Prawna 17.07.2013

Zgłoszenia znaków towarowych przez firmy będą tańsze i łatwiejsze

Nowe przepisy będą zapobiegały takim sytuacjom, w których osoby nieposiadające żadnych uprawnień dokonują wcześniejszej rejestracji niż uprawniony, co obecnie się zdarza – wyjaśnia Karol Kuch, radca prawny, wspólnik GWW Legal.

Dziennik Gazeta Prawna 18.06.2013

Trudno o zyski z filmów w internecie

Ściąganie z internetu to czynność głęboko prywatna, a to oznacza, że trudno ją kontrolować. Z drugiej strony internauta stojący przed możliwością ściągnięcia interesującego go utworu nie myśli o honorariach należnych jego autorowi. Dochodzi do kolizji dwóch fundamentalnych wartości – wolności i własności. Ta pierwsza wymaga zasad, które warunkują możliwość jej realizacji, a druga wymaga ochrony - wyjaśnia Karol Kuch, radca prawny, wspólnik GWW Legal.

TVP2 Panorama 26.01.2012

Konsekwencje podpisania dokumentu ACTA

Karol Kuch, wspólnik GWW Legal tłumaczy konsekwencje podpisania dokumentu ACTA i „rozprawia się” z mitami narosłymi wokół tematu.

Dziennik Gazeta Prawna 26.10.2010

Nowela prawa autorskiego, czyli wielkie rozczarowanie wszystkich środowisk

Kształt ustawy determinować będzie wysokość wynagrodzenia w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, które w skali roku i wszystkich pól eksploatacji objętych zbiorowym zarządem liczony będzie w setkach milionów złotych. Na etapie prac nad ustawą zgłaszane były zarzuty niekonstytucyjności nowych przepisów oraz zależnie od tego, która strona słała pisma do Sejmu wskazywano, że ustawa pokrzywdzi twórców albo użytkowników. Jednak, jak deklarował ustawodawca, jego celem było doprowadzenie do sytuacji, w której zainteresowane strony same w drodze kompromisu ustalą ostateczną wysokość wynagrodzenia. – pisze radca prawny, Karol Kuch.

Gazeta Prawna 10.06.2008

Dziedziczenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Obrót udziałami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest co do zasady wolny. Dotyczy to także sukcesji związanej ze śmiercią wspólnika - pisze radca prawny Karol Kuch.

Parkiet 13.02.2008

Władze firm groszowych mają dużo wątpliwości

Radca prawny, Karol Kuch wskazuje na praktyczne problemy jakie mogą pojawić się w przypadku operacji tzw. odwrotnego splitu.

Karol Kuch

karol.kuch@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo rynków kapitałowych
  • prawo spółek / fuzje i przejęcia