Artur Cmoch

doradca podatkowy wspólnik zarządzający GWW Tax Warszawa

W GWW kieruje zespołem zajmującym się doradztwem podatkowym przy projektach restrukturyzacyjnych. Ponadto specjalizuje się w bieżącym doradztwie na rzecz przedsiębiorców, w szczególności działających w sektorach produkcyjnych oraz nieruchomości.
 
Artur jest doradcą podatkowym z ponad 10 letnim stażem. Wskazywany przez renomowany międzynarodowy ranking firm prawniczych – Legal 500 EMEA, edycja 2015 – w dziedzinie podatki. W rankingu firm i doradców podatkowych Dziennika Gazety Prawnej zdobywał wyróżnienia w kategorii podatki dochodowe2011, restrukturyzacje – 2014, międzynarodowe prawo podatkowe – 2015.
W roku 2016 wśród najlepszych doradców podatkowych zajął miejsce 1. w kategorii „podatek dochodowy od osób fizycznych" (Ranking Firm i Doradców Podatkowych, Dziennik Gazeta Prawna).
 
Stały felietonista ogólnopolskich dzienników w zakresie problematyki podatkowej.
 
Z wyróżnieniem ukończył wydział prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Europejskich Studiów Prawniczych organizowanych we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge.
 
 
Publikacje

Dziennik Gazeta Prawna 17.07.2017

Innowacyjni już płacą mniej. A może być lepiej

Przepisy regulujące podatki dochodowe przewidują ulgi dla podatników, którzy w ramach swojej działalności prowadzą zdefiniowane w ustawie prace badawczo-rozwojowe. Warto o tym pamiętać, bo oszczędności już teraz mogą być niemałe, a są szanse, że od przyszłego roku będą jeszcze większe – felieton podatkowy Artura Cmocha.

Rzeczpospolita 23.06.2017

Liczne zmiany przepisów to gwarancja, że pracy nie zabraknie

Popyt na usługi doradztwa podatkowego systematycznie rośnie. Głównie za sprawą ustawodawcy, który uszczelnia podatki i wprowadza nowe obowiązki sprawozdawcze. Trendy rynkowe komentuje Artur Cmoch.

Gazeta Giełdy "Parkiet" 23.06.2017

„Parkiet" wyłonił najbardziej aktywne kancelarie doradcze na GPW

"Parkiet" opublikował zestawienie firm doradztwa podatkowego, które mają w portfelu najwięcej giełdowych klientów. GWW zajęła w tym rankingu 9. miejsce. W komentarzu towarzyszącym rankingowi Artur Cmoch wyjaśnia specyfikę obsługi emitentów z GPW.

Dziennik Gazeta Prawna 03.04.2017

Fiskus sprawdzi, czy rzeczywiście jesteśmy pod palmami

Polski fiskus nie chce się pozbyć "swoich" podatników. Będzie więc śledził ich poczynania – Artur Cmoch w rozmowie dla Dziennika Gazety Prawnej opowiada o nowym trendzie, jakim jest zmiana rezydencji podatkowej.

Dziennik Gazeta Prawna 10.02.2017

Czy wprowadzanie kolejnych klauzul osłabi restrukturyzację firm w kłopotach

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w ustawie o CIT od 1 stycznia 2017 r. jest domniemanie, że każda wymiana udziałów (a także połączenie i podział spółek) ma na celu unikanie lub uchylanie się od opodatkowania, jeżeli została dokonana bez ekonomicznego uzasadnienia. Artur Cmoch wyjaśnia konsekwencje tej klauzuli dla podatników m.in., czy nowe regulacje zahamują nieopodatkowaną wymianę udziałów.

Dziennik Gazeta Prawna 14.11.2016

Zmiany dotyczące FIZ niezgodne z konstytucją

Artur Cmoch podkreśla, że projekt dot. zmian zasad opodatkowania funduszy inwestycyjnych nie spełnia podstawowych zasad legislacyjnych i w konsekwencji jest niezgodny z konstytucją.


Dziennik Gazeta Prawna 05.09.2016

Potrącenie wzajemnych zobowiązań nie będzie kosztem

Przepisy przewidujące wyłączenie z kosztu uzyskania przychodów wydatków przekraczających 15 000 zł, jeśli nie zostały one uregulowane poprzez rachunek bankowy, wejdą w życie 1 stycznia 2017 r. Nowe regulacje nie przewidują żadnych wyjątków dla sytuacji, w których zapłata następuje poprzez potrącenie – pisze Artur Cmoch w felietonie podatkowym.

Dziennik Gazeta Prawna 09.08.2016

Nowy trend w kontrolach skarbowych. Widać już efekty

Fiskus wziął pod lupę ceny transferowe i optymalizacje podatkowe. W pół roku zakwestionował rozliczenia na ponad miliard złotych. Zmianę strategii fiskusa ocenia Artur Cmoch, doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW.

 

Dziennik Gazeta Prawna 11.07.2016

Bez PCC przy zmianie w spółkę komandytową

Od kilku lat pomiędzy podatnikami i urzędami skarbowymi trwał spór w zakresie zasad opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytową. Ostatnio sądy rozstrzygają przedmiotowe zagadnienie na korzyść podatników – felieton podatkowy Artura Cmocha.

Rzeczpospolita 21.06.2016

Ranking Firm Doradztwa Podatkowego 2016: Nie brakuje pracy, rosną przychody i zespoły

Relacja z 10. edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego „Rzeczpospolitej”, w którym Redakcja wyróżniła największe i najlepiej zarabiające firmy doradztwa, najlepszych ekspertów na rynku oraz pokazała sukcesy jego uczestników. Mec. Artur Cmoch w komentarzu eksperckim zidentyfikował trendy rynkowe oraz – w imieniu GWW Tax odebrał dyplom w kategorii "Transakcja roku 2015" .

Dziennik Gazeta Prawna 06.06.2016

Nowa klauzula niezgodna z konstytucją

Dobiegają końca prace nad wprowadzeniem do polskiego systemu prawa tzw. klauzuli obejścia przepisów prawa podatkowego. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż jeden z przepisów nowelizacji jest niezgodny z Konstytucją. Efekt: istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że całości nowych przepisów zostanie zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny. – felieton podatkowy Artura Cmocha.

Dziennik Gazeta Prawna 13.05.2016

Darowizna zamiast SKA

Wydzielenie znaków towarowych lub innych wytworzonych wartości niematerialnych i prawnych (np. know-how) do odrębnej spółki jest jedną z metod optymalizacji. O jej wadach i zaletach pisze Artur Cmoch.

Dziennik Gazeta Prawna 18.04.2016

Zdążyć przed klauzulą i skorzystać z optymalizacji

Prace nad klauzulą dot. obejścia przepisów prawa podatkowego dobiegają końca. Zgodnie z projektem nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku. To ostatni moment na podjęcie działań, które pod rządami nowego prawa będą już mogły zostać zakwestionowane przez władze skarbowe – felieton Artura Cmocha.

Dziennik Gazeta Prawna 14.03.2016

Fiskus daje lepsze odsetki niż bank na lokacie

Emperia ma duże szanse na wygraną w sądzie. Odzyskując nienależnie zapłacony podatek otrzyma odsetki naliczone według stawki 8-proc., podczas gdy oprocentowanie lokat wynosi obecnie maksymalnie 3 proc. – felieton podatkowy Artura Cmocha.

Dziennik Gazeta Prawna 08.02.2016

Zwolnienie się ze zobowiązania bez PCC

W celu zwolnienia się z zobowiązania dłużnik może wykonać za zgodą wierzyciela inne świadczenie niż ustalone pierwotnie. Taka transakcja nie podlega PCC – felieton podatkowy Artura Cmocha. 

Dziennik Gazeta Prawna 09.11.2015

Kiedy opodatkować zysk w przypadku przekształcenia

Z przepisów ustaw regulujących podatki dochodowe wynika, że w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową opodatkowaniu podlegają zyski z lat ubiegłych zgromadzone na kapitale zapasowym. Przepisy nie dają jednak odpowiedzi na pytanie, czy opodatkowaniu podlegają także zyski bieżące. – felieton Artura Cmocha, wspólnika zarządzającego praktyką podatkową GWW.

Dziennik Gazeta Prawna 12.10.2015

Kiedy pożyczka nie podlega opodatkowaniu PCC

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zasadą jest, iż opodatkowaniu nie podlegają czynności, które zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług podlegają zwolnieniu z VAT. W praktyce stosowanie tej zasady budzi wątpliwości, zwłaszcza w przypadku umów pożyczek pisze Artur Cmoch.

Dziennik Gazeta Prawna 10.08.2015

Karuzela podatkowa może być zabójcza

W ostatnim czasie coraz więcej przedsiębiorców jest zmuszona do korekty naliczonego VAT w związku z posądzeniem o uczestnictwo w transakcjach mających na celu wyłudzenie podatku. Ważne jest, aby podatnicy posiadali procedury zabezpieczające przed negatywnymi konsekwencjami nieświadomego uczestnictwa w tzw. przestępstwach karuzelowych pisze Artur Cmoch.

Dziennik Gazeta Prawna 06.07.2015

Przychód powinna wyznaczać nominalna wartość udziałów objętych za aport

Naczelny Sąd Administracyjny zamierza podjąć uchwałę w sprawie zasad określania wysokości przychodu w przypadku aportów dokonywanych do spółek kapitałowych. Sąd odpowie na pytanie, czy przychodem jest nominalna wartość obejmowanych udziałów, niezależnie od wartości aportowanych aktywów. Zagadnienie komentuje Artur Cmoch, wspólnik zarządzający GWW Tax.

Dziennik Gazeta Prawna 15.06.2015

Niezarejestrowane znaki towarowe również podlegają amortyzacji

W ostatnim czasie, także wśród spółek notowanych na giełdzie, popularne są transakcje mające na celu przeniesienie znaków towarowych do spółki celowej, połączone z rozpoczęciem ich amortyzacji. Pojawia się przy tym pytanie, czy tego typu działania mogą się odnosić wyłącznie do zarejestrowanych znaków towarowych – felieton Artura Cmocha.

Dziennik Gazeta Prawna 18.05.2015

Komu opłaca się objęcie udziałów na preferencyjnych warunkach

W obrocie gospodarczym występują sytuacje, w których osoby fizyczne obejmują udziały w spółkach z o.o. w zamian za wkład pieniężny, którego wysokość jest o wiele niższa niż wartość obejmowanych udziałów. Artur Cmoch wyjaśnia, czy taka sytuacja prowadzi do powstania przychodu z tytułu świadczenia częściowo odpłatnego. Zasady opodatkowania, które opisuje mogą mieć istotne znaczenie dla zarządów spółek z o.o. oraz dla kadry menedżerskiej.

 

Dziennik Gazeta Prawna 13.04.2015

Umorzeniowa łamigłówka

Od 1 stycznia 2011 przychód ze zbycia udziałów w celu umorzenia nie stanowi już przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Dochód ten jest obecnie opodatkowany na zasadach ogólnych. Dokonujący zbycia udziałów w celu umorzenia pomniejsza więc wysokość rozpoznanego przychodu o koszty związane z nabyciem udziałów i tak wyliczona różnica podlega opodatkowaniu. "Umorzeniową łamigłówkę" rozwiązuje Artur Cmoch w felietonie publikowanym na łamach DGP.

Dziennik Gazeta Prawna 09.03.2015

Klauzula obejścia przepisu musi poczekać

Trwają obecnie prace nad wprowadzeniem do polskich przepisów tzw. klauzuli obejścia przepisów prawa podatkowego. Na szczęście dla podatników krytycznie do klauzuli odnosi się Rada Legislacyjna oraz ministerstwo gospodarki. Warto by przy okazji prac nad nią pamiętać o wytycznych sformułowanych przez Trybunał Konstytucyjny, w wyroku dotyczącym oceny zgodności tego rodzaju regulacji z polską Konstytucją – pisze Artur Cmoch w felietonie publikowanym na łamach DGP

Dziennik Gazeta Prawna 16.02.2015

Korzystne rozwiązania podatkowe dla menedżerów

Menedżerowie od lat są traktowani jako kategoria podatników, która powinna ponosić wyższe obciążenia podatkowe. Bez względu bowiem na to czy prowadzą działalność gospodarczą, która co do zasady uprawnia do zastosowania liniowej stawki podatku, w ich przypadku dochody osiągane z pracy zawsze podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Ale od reguły są wyjątki ...

Dziennik Gazeta Prawna 12.01.2015

Czy potrącenie wierzytelności może zostać uznane za jej aport

W praktyce obrotu gospodarczego często występują sytuacje, w których udziałowcy spółki kapitałowej są jednocześnie jej wierzycielami. Jedną z form uregulowania należności jest jej potrącenie z roszczeniem spółki o wniesienie wkładów pieniężnych. Jak się okazuje, w praktyce sposób ten rodzi szereg wątpliwości interpretacyjnych – felieton podatkowy Artura Cmocha.

Dziennik Gazeta Prawna 01.12.2014

Klauzula uderzy w polski biznes

Trwają prace nad wprowadzeniem do polskiego systemu prawa podatkowego tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Warto zastanowić się, czy jej wprowadzenie nie przysporzy więcej szkód niż pożytku – felieton Artura Cmocha, doradcy podatkowego, wspólnika zarządzającego GWW Tax.

Dziennik Gazeta Prawna 03.11.2014

Ustawa o rajach może trafić do Trybunału...

Niedawno przez media przetoczyła się burza dotycząca braku ogłoszenia na czas ustawy określanej (niesłusznie) przez środki przekazu jako „ustawa o rajach”. W odpowiedzi podjęto prace nad nowelizacją, która ma przyspieszyć wejście w życie wspomnianych przepisów. Nową nowelizację uchwalił Sejm i 29 października została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1478). Ale... w drugiej nowelizacji zapisano, że wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. A to oznacza, że mamy niekonstytucyjną nowelizację do nowelizacji „ustawy o rajach” – felieton Artura Cmocha.

Rzeczpospolita 07.10.2014

Spór o rozliczenie

Od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne (SKA) są podatnikami CIT. Niektóre z nich, korzystając z praw nabytych jeszcze na mocy starego korzystnego reżimu prawnego, do końca rozpoczętego w 2013 r. roku obrotowego nie muszą odprowadzać daniny od dochodów osób prawnych. Z możliwości przedłużenia wakacji podatkowych skorzystało ponad 2 tys. chętnych, jak wynika z liczby rejestracji SKA.

Dziennik Gazeta Prawna 29.09.2014

Wniesienie wkładów lepsze od pożyczki

Pożyczka od wspólników jest jednym z najczęstszych sposobów finansowania działalności spółki. Jednakże w przypadku spółek osobowych, zgodnie z utrwaloną praktyką organów podatkowych, tego rodzaju finansowanie wywołuje niekorzystne skutki podatkowe – pisze Artur Cmoch, wspólnik zarządzający GWW Tax.

Dziennik Gazeta Prawna 08.09.2014

Kiedy przenoszony majątek stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa

Artur Cmoch, wspólnik zarządzający GWW, wyjaśnia co robić, gdy organy podatkowe odmawiają zwrotu VAT twierdząc, iż nabyte składniki stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a tym samym transakcja nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 

Gazeta Giełdy "Parkiet" 22.08.2014

Nie ma to jak dywidenda ze spółki zależnej

Optymalizacja i zmniejszanie efektywnej stawki podatku to nie tylko skomplikowane konstrukcje, ale także stosowanie prostych rozwiązań przewidzianych w przepisach – pisze Artur Cmoch, doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax. Komentarzowi eksperta towarzyszy artykuł, prezentujący ranking spółek z WIG20 o najniższej stopie podatkowej.

Gazeta Giełdy "Parkiet" 14.08.2014

Optymalizacja podatkowa poprawia konkurencyjność

Optymalizacja podatkowa to jeden z ważnych elementów, które – obok działalności operacyjnej – decydują o konkurencyjności danej firmy na rynku. Artur Cmoch, doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax przedstawia wybrane narzędzia optymalizacji, przykładowo budowę grupy holdingowej w oparciu o spółki komandytowe, czy budowę struktury, której celem jest rozpoczęcie amortyzacji wytworzonych przez podatnika wartości niematerialnych i prawnych w tym zwłaszcza znaków towarowych.

Dziennik Gazeta Prawna 07.07.2014

50 proc. KUP płatnik pilnuje tylko u siebie

Z dniem 1 stycznia 2013 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został wprowadzony art. 22 ust. 9a, nakładający ograniczenia w zakresie stosowania tzw. 50% kosztów uzyskania przychodów przez artystów, wykonawców korzystających/ rozporządzających prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Przedmiotowe koszty nie mogą przekroczyć w roku podatkowym kwoty 42.764 zł. Co jednak gdy artysta otrzymuje wynagrodzenie z kilku źródeł i płatnicy nie mają wiedzy, iż przedmiotowy próg został przekroczony? - felieton Artura Cmocha, wspólnika zarządzającego GWW Tax.

Dziennik Gazeta Prawna 12.05.2014

Celem było wyłączenie korekty

Artur Cmoch, stały felietonista Dziennika Gazety Prawnej, piętnuje absurdy podatkowe i nierzadko irracjonalne orzeczenia sądów.

Dziennik Gazeta Prawna 07.04.2014

Na razie aport jest neutralny także dla grupy udziałowców

Przepisy ustaw o podatku dochodowym przewidują, że w określonej sytuacji aport udziałów lub akcji do spółki kapitałowej nie podlega opodatkowaniu. W praktyce dochodzi często do sporu z organami podatkowymi w zakresie interpretacji zasad regulujących wyłączenie z opodatkowania.

Puls Biznesu 24.03.2014

Znak towarowy można amortyzować

Artur Cmoch, doradca podatkowy GWW Tax wyjaśnia kiedy możliwa jest amortyzacja niezarejestrowanego znaku towarowego.

Dziennik Gazeta Prawna 24.02.2014

Aport przedsiębiorstwa do SKA jest bez podatku

Dzięki regulacjom unijnym można zaoszczędzić na podatku od czynności cywilnoprawnych związanym z aportem przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowo-akcyjnej.

Dziennik Gazeta Prawna 09.12.2013

VAT otrzymany w związku z aportem nie stanowi przychodu

Dostawa dokonana w ramach aportu oraz dostawa dokonana w ramach umowy sprzedaży odnoszą ten sam skutek, dlaczego więc organy podatkowe różnicują konsekwencje podatkowe dotyczące kwoty otrzymanego podatku. – wyjaśnia Artur Cmoch, doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax.

Dziennik Gazeta Prawna 24.10.2013

„Nie" dla dublowanego podatku

Przedsiębiorcy protestują przeciwko objęciu CIT spółek komandytowych. To podwyższy daninę dla państwa (…)

 

SK to jedna z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich firm. W formie SK działalność prowadzi ok. 10 tyś. podmiotów w Polsce. Eksperci podatkowi przekonują, że zmiana sposobu opodatkowania przyniosłaby same szkody. Spółki komandytowe zakładają m.in. osoby fizyczne, które chcą rozszerzyć zakres prowadzonej działalności. – wyjaśnia Artur Cmoch, wspólnik zarządzający GWW Tax.

Dziennik Gazeta Prawna 13.08.2013

Spółki komandytowe są do zastąpienia, lecz na każdej opcji właściciele stracą

Komandytariuszami są zwykle osoby fizyczne, którym przypada większość zysków, a funkcję komplementariusza, czyli wspólnika odpowiedzialnego za zobowiązania bez ograniczeń, pełni spółka z o.o. - W praktyce zatem SK zapewnia komandytariuszom brak odpowiedzialności za zobowiązania i jednocześnie daje im możliwość opodatkowania dochodów wypracowanych przez firmę według liniowej stawki w wysokości 19 proc. - wyjaśnia Artur Cmoch, wspólnik zarządzający GWW Tax.

Dziennik Gazeta Prawna 06.05.2013

Ustawodawco, pamiętaj o konstytucji i przepisach przejściowych

Trwają prace nad zmianami zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne (…) mimo uwag ze strony organizacji pracodawców, Rady Legislacyjnej oraz Ministerstwa Gospodarki, przepisy przejściowe zawarte w nowelizacji pozostają niezgodne z Konstytucją (…)” – felieton Artura Cmocha, wspólnika zarządzającego GWW Tax.

Puls Biznesu 15.04.2013

Uwaga na aport wierzytelności

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, w przypadku gdy przedmiotem aportu jest wierzytelność własna nie można mówić o wydatkach na nabycie składników aportu. Efekt: uzyskany przychód nie może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodu – felieton Artura Cmocha, wspólnika zarządzającego GWW Tax.

Dziennik Gazeta Prawna 27.03.2013

Spółki komandytowe mogą zniknąć z kodeksu

Projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych z 12 lutego 2013 r. to kolejna próba uszczelnienia systemu podatkowego. Ministerstwo chce też ograniczyć możliwości optymalizacji podatkowej – wywiad z Andrzejem Ladzińskim i Arturem Cmochem, wspólnikami zarządzającymi GWW Tax.

Puls Biznesu 18.03.2013

Rewolucja w SKA i SK

Zgodnie z projektem resortu finansów zarówno SKA jak i SK od 2014 r. staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. W konsekwencji, zyski z ich działalności będą podwójnie opodatkowane – raz na poziomie spółek, drugi raz na poziomie wspólników – felieton Artura Cmocha, wspólnika zarządzającego GWW Tax.

Rzeczpospolita 14.03.2013

Fiskus zwiększa restrykcje wobec firm

Resort finansów planuje wprowadzenie klauzuli zwalczającej unikanie opodatkowania. W praktyce sprowadza się to do nakazu płacenia jak najwyższego podatku i zakazu stosowania legalnych sposobów obniżania zobowiązań wobec fiskusa uważa Artur Cmoch, wspólnik zarządzający GWW Tax. Relacja ze spotkania z cyklu: BCC ostrzega poświęconego zmianom w podatkach dochodowych.

Puls Biznesu 14.03.2013

Fiskus mocno zaciska pętlę

Resort finansów łamie obietnice premiera o niepodnoszeniu podatków. Business Centre Club ostrzega, że rośnie fiskalizm państwa – relacja z debaty eksperckiej z udziałem m.in. mecenasa Artura Cmocha, wspólnika zarządzającego GWW Tax.

Dziennik Gazeta Prawna 11.03.2013

Prawnicy stracą na zmianach w CIT

Obecnie spółki komandytowe nie są objęte podatkiem dochodowym, ponieważ jest to spółka osobowa, nie posiadająca osobowości prawnej. Artur Cmoch, doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax, wyjaśnia jakie mogą być konsekwencje wprowadzenia w życie zmian projektowanych przez resort finansów.

Puls Biznesu 21.01.2013

Kredyt kosztem budżetu

Dzięki uproszczonym zaliczkom na podatek dochodowy, podatnicy mogą poprawić płynność finansową. Jak tego dokonać w praktyce? Felieton Artura Cmocha, wspólnika zarządzającego GWW Tax.

Dziennik Gazeta Prawna 14.01.2013

Czy uproszczone zaliczki zmiękczą nowe regulacje dotyczące zatorów płatniczych

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe przepisy przewidujące obowiązek zmniejszania kosztów podatkowych o kwoty zobowiązań, które nie zostały uregulowane we wskazanych w ustawie terminach – rozmowa z Arturem Cmochem, doradcą podatkowym, wspólnikiem zarządzający GWW Tax.

Dziennik Gazeta Prawna 19.11.2012

Fiskus nie lubi menedżerów

Osoby trudniące się zarządzaniem powinny zastanowić się, czy w ramach wykonywanych czynności można dokonać podziału na usługi zarządcze oraz usługi doradcze. Dzięki takiemu podziałowi, dochody z usług doradczych, które świadczone byłyby w ramach działalności gospodarczej, mogłyby korzystać z opodatkowania według liniowej stawki 19% – felieton Artura Cmocha, wspólnika zarządzającego GWW Tax.

Puls Biznesu 06.11.2012

Uwaga na podatkowe skutki promocji

Kryzys skłania deweloperów do podejmowania akcji promocyjnych. Coraz częściej można spotkać się z ofertą sprzedaży mieszkania, która jest połączona ze zobowiązaniem sprzedawcy do pokrywania kosztów czynszu, przez podany w promocji okres. (…) sposób rozliczenia od strony podatkowej przychodów osób fizycznych będących uczestnikami sprzedaży premiowej jest jednak niekorzystny. Warto więc rozważyć inną możliwość rozliczania, a mianowicie poprzez udzielenie rabatu pieniężnego. (…)” – felieton Artura Cmocha, wspólnika zarządzającego GWW Tax.

Dziennik Gazeta Prawna 08.10.2012

Trybunał orzeka, a resort i tak robi swoje

Ministerstwo finansów przesłało do społecznych konsultacji projekt zmian w ustawach regulujących podatki dochodowe, przewidujący zaliczenie SKA (spółki komandytowo-akcyjnej) do podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Niestety, projekt nie zawiera odpowiednich przepisów przejściowych – felieton Artura Cmocha, doradcy podatkowego, wspólnika GWW Tax.

Puls Biznesu 05.09.2012

Wyższa amortyzacja po darowiźnie

Przekazanie środków trwałych w ramach darowizny może być bardzko korzystne podatkowo. Rozwiązanie takie należy wziąć pod uwagę przede wszystkich w sytuacji, w której darowizna nie wywoła skutku w postaci zapłaty podatku od spadków i darowizn. – felieton Artura Cmocha, doradcy podatkowego, wspólnika zarządzającego GWW Tax.

Puls Biznesu 10.08.2012

VAT od gruntów z budynkiem i bez

Pamiętając o tym, że o zasadach opodatkowania VAT decyduje stawka właściwa dla budynku albo budowli należy zwrócić uwagę na wyrok NSA o sygn. I FSK 918/11. W orzeczeniu tym sąd stwierdził, że dla celów kwalifikacji gruntu jako zabudowanego budowlą nie można odwoływać się do definicji budowli wynikającej z prawa budowlanego, lecz należy badać ekonomiczny cel transakcji. – felieton Artura Cmocha, doradcy podatkowego, wspólnika zarządzającego GWW Tax.

Dziennik Gazeta Prawna 16.07.2012

Spór o nagrody: czy zawsze są kosztem

Nie budzi wątpliwości, iż wynagrodzenia pracowników stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodów. W praktyce pojawia się niestety wątpliwości, czy koszt stanowią nagrody wypłacane z zysku wypracowanego przez spółkę? – felieton Artura Cmocha, doradcy podatkowego GWW Tax.

Dziennik Gazeta Prawna 18.06.2012

Zakładasz spółkę komandytowo-akcyjną, masz podatkowe wakacje

Interpretacja przepisów w zakresie zasad opodatkowania akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych jest niezwykle korzystna dla podatników podatku dochodowego. Wynika z niej, że dopóki nie zostanie podjęta uchwała o podziale zysku, akcjonariusze nie uzyskują przychodu z tytułu udziału w zyskach spółki. Innymi słowy, dopóki zysk wygenerowany przez SKA jest reinwestowany, nie pojawi się obowiązek do zapłaty podatku dochodowego. Mamy zatem do czynienia ze swego rodzaju ulgą inwestycyjną. – felieton Artura Cmocha, doradcy podatkowego GWW Tax.

Puls Biznesu 14.06.2012

Spółka komandytowo-akcyjna w służbie optymalizacji

Spółka komandytowo-akcyjna stała się atrakcyjnym narzędziem służącym optymalizacji podatkowej. Wszystko to dzięki majowej interpretacji przepisów, którą wydało Ministerstwo Finansów. Chodzi o ogólną interpretację MF dotyczącą opodatkowania dochodów akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej z dnia 11 maja br. – felieton Artura Cmocha, doradcy podatkowego GWW Tax.

Puls Biznesu 09.05.2012

Rabat lepszy niż nagroda

Przedsiębiorcy, by uatrakcyjnić swoją ofertę często organizują akcje promocyjne, których celem jest przekazanie na rzecz klientów świadczeń pieniężnych. […] W praktyce sprzedaż premiowa rodzi dla organizatora pewne utrudnienia, gdyż to na nim ciąży obowiązek poboru podatku od nagrody uzyskanej przez osobę fizyczną. Jest jednak prosty sposób, aby ułatwić życie przedsiębiorcy – felieton Artura Cmocha, doradcy podatkowego GWW Tax.

Dziennik Gazeta Prawna 19.03.2012

Podatek liniowy: dla przedsiębiorcy po roku, dla wspólnika od razu

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, możliwość wyboru opodatkowania dochodów według stawki liniowej wynoszącej 19%. Nie każdy podatnik może jednakże od razu skorzystać z tej metody. Ograniczenia przewidziane są między innymi dla osób, które w ramach działalności gospodarczej chciałyby świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy – felieton Artura Cmocha, doradcy podatkowego GWW Tax.

Puls Biznesu 29.02.2012

Spadkobiercy mają prawo do kosztów

W najnowszych orzeczeniach sądów administracyjnych zaczyna dominować pogląd, zgodnie z którym osoby dziedziczące jednostki emitowane przez fundusze inwestycyjne, w momencie ich umorzenia mają prawo do obniżenia uzyskanego przychodu o koszty poniesione przez spadkodawcę. Prawo do uwzględnienia poniesionych wcześniej kosztów, w tym przede wszystkim wydatku poniesionego przez spadkodawcę na nabycie jednostek, wydaje się oczywiste. Jednak to, co jest oczywiste dla podatników oraz sądów nie jest już niestety takie jasne dla organów podatkowych – pisze Artur Cmoch, doradca podatkowy GWW Tax.

Dziennik Gazeta Prawna 20.02.2012

Nieodpłatne świadczenia, czyli przekraczanie granic rozsądku

Zarówno organy podatkowe jak i sądy administracyjne wyraźnie się zagalopowały, jeśli chodzi o określanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń. Dotychczasowe interpretacje prowadzić mogą do absurdalnych sytuacji, w których jako nieodpłatne świadczenie traktować będziemy dosłownie każdego rodzaju przysporzenie. – pisze Artur Cmoch, doradca podatkowy.

Dziennik Gazeta Prawna 23.01.2012

Uproszczone zaliczki opłacalne, ale …nie zawsze

Opłacanie uproszczonych zaliczek podatkowych może być atrakcyjnym instrumentem poprawiającym płynność finansową. W każdym jednak przypadku wybór tej formy powinien być poprzedzony dokładną analizą. – pisze Artur Cmoch, doradca podatkowy.

Dziennik Gazeta Prawna 19.12.2011

Problemy z zaliczeniem do kosztów skapitalizowanych odsetek

Artur Cmoch, doradca podatkowy, zwraca uwagę, że w ostatnich miesiącach Naczelny Sąd Administracyjny wydał kilka orzeczeń, których tezy stały w sprzeczności z, wydawałoby się, ugruntowaną linią orzeczniczą. Jedno z tych orzeczeń dotyczyło zasad zaliczania do kosztów skapitalizowanych odsetek, co jest przedmiotem felietonu. „[…] wspomniane orzeczenie burzy dotychczasową praktykę. Wydaje się, iż w takiej sytuacji Minister Finansów powinien wydać ogólną interpretację potwierdzającą dotychczasową praktykę. Wydając taką interpretację Minister zobowiązany jest do uwzględnienia orzeczeń sądów administracyjnych, a te, jak już wspomniano, w większości potwierdzają możliwość rozpoznania kosztów w momencie kapitalizacji odsetek. […]” - puentuje Autor.

Dziennik Gazeta Prawna 21.11.2011

Niekonstytucyjna nowelizacja

Już 4 grudnia wejdzie w życie nowelizacja zmieniająca między innymi przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie warunków zwolnienia przewidzianego dla funduszy inwestycyjnych. Powstaje zasadnicza wątpliwość, czy wprowadzone zmiany są zgodne z konstytucją – pisze Artur Cmoch, doradca podatkowy.

Dziennik Gazeta Prawna 24.10.2011

Czy podatek dochodowy ma sens

"(...) Całkowite zniesienie podatków dochodowych z pewnością stanowiłoby rewolucję i w najbliższym czasie tego typu rozwiązania nie należy się spodziewać. [...] zacznijmy więc od naprawy obecnego systemu. Konieczne jest przyjęcie nowej ustawy, która zawierać będzie wspólne przepisy dotyczące wszystkich podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej, bez względu na formę jej prowadzenia. (...)" - tłumaczy doradca podatkowy, Artur Cmoch.

Dziennik Gazeta Prawna 03.10.2011

Czy przedsiębiorcy powinni unikać spotkań biznesowych w restauracji

"(…) Zgodnie z przepisami ustaw regulujących podatki dochodowe do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne (…). W ocenie sądów wydatki na usługę gastronomiczną, które są związane ze spotkaniem z kontrahentem w lokalu gastronomicznym w celach biznesowych, nie mają charakteru reprezentacyjnego. (…) Jeżeli służą omawianiu spraw dotyczących wzajemnej współpracy, to wydatki te są kosztami związanymi ze zwykłym prowadzeniem działalności gospodarczej. (…)” - tłumaczy doradca podatkowy, Artur Cmoch.

Dziennik Gazeta Prawna 29.08.2011

Czas na nowe ustawy dotyczące podatków dochodowych

Doradca podatkowy, Artur Cmoch ocenia, że niezbędne jest jak najszybsze zapisanie nowych brzmień przepisów ustaw o PIT i CIT - ustawy te nowelizowane ponad stokrotnie mocno utrudniają nam życie. Nie wystarczy bowiem bazować na najnowszych przepisach ustawy, trzeba także przeanalizować przepisy wcześniejsze. To powoduje zamieszanie, które często sprowadza się do stosowania niewłaściwych przepisów.

Dziennik Gazeta Prawna 25.07.2011

Przy dziedziczeniu spadkobiercy mają problem z kosztami

(...) Gdy przedmiotem dziedziczenia są jednostki w funduszach inwestycyjnych, organy podatkowe w chwili umorzenia tych jednostek przez spadkobierców przyjmują, że przychodem jest całość otrzymanego wynagrodzenia. (...) z przyrostem majątku podatnika, który prowadzi do powstania przychodu na gruncie podatku dochodowego, mamy do czynienia w części stanowiącej różnicę między wartością jednostek z daty umorzenia a wartością jednostek z daty nabycia w drodze dziedziczenia, o ile jest to wartość dodatnia. W pozostałym zakresie nie dochodzi do powstania przychodu, ze względu na brak przysporzenia. (...) - wyjaśnia doradca podatkowy, Artur Cmoch.

Dziennik Gazeta Prawna 27.06.2011

Problem z umorzeniem udziałów

Od 1 stycznia 2011 r. zmieniły się przepisy ustaw regulujących podatki dochodowe w zakresie zasad opodatkowania dochodu uzyskanego w wyniku zbycia na rzecz spółki udziałów w celu ich umorzenia. (...) Niestety znowelizowane przepisy budzą wątpliwość, czy podatnik w przypadku umorzenia ma prawo do rozpoznania straty podatkowej. Dzieje się tak, mimo że celem ustawodawcy było opodatkowanie dochodu z umorzenia udziałów na zasadach ogólnych. (...) Artykuł doradcy podatkowego, Artura Cmocha.

Dziennik Gazeta Prawna 30.05.2011

Zwolnienie z opodatkowania PCC niezgodne z przepisami unijnymi

Artur Cmoch, doradca podatkowy, wyjaśnia niezgodność zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych z przepisami unijnymi i tłumaczy, że przepisy ustawy o PCC pozwalają na zwolnienie z opodatkowania dla pożyczek udzielanych spółkom kapitałowym przez wspólników. Wbrew przepisom unijnym zwolnienie to ograniczone jest tylko do spółek polskich.

Dziennik Gazeta Prawna 02.05.2011

Problematyczna zamiana akcji na certyfikaty inwestycyjne

Od dłuższego czasu pomiędzy podatnikami oraz organami podatkowymi trwa spór w zakresie podatkowych skutków opłacenia certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne przez przeniesienie własności udziałów oraz akcji w spółkach kapitałowych - artykuł doradcy podatkowego, Artura Cmocha.

Dziennik Gazeta Prawna 04.04.2011

Mit jednego okienka

Przez media co jakiś czas przetacza się dyskusja na temat formalności towarzyszących rozpoczęciu działalności gospodarczej. Zastanawiające jest, dlaczego aż tak szeroko nie jest omawiany temat trudności, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy, którzy takową działalność już rozpoczęli. [...] Okazuje się, że przeszkody napotkane przy tej okazji są niczym w porównaniu z tym, co czeka przedsiębiorcę już po dokonaniu rejestracji. – felieton doradcy podatkowego, Artura Cmocha.

Dziennik Gazeta Prawna 07.03.2011

Opodatkowana nieobecność na imprezie integracyjnej

Zdaniem organów podatkowych po stronie osoby fizycznej powstać może przychód podatkowy w związku z otrzymaniem zaproszenia na imprezę integracyjną, niezależnie od tego, czy podatnik faktycznie weźmie udział w takim spotkaniu. [...] Co w takiej sytuacji ma począć zdezorientowany podatnik? – felieton doradcy podatkowego, Artura Cmocha.

Dziennik Gazeta Prawna 07.02.2011

Kłopoty z podwyższeniem kapitału

Zwykle bywa tak, iż podatnicy oczekują na rozstrzygniecie sądu, w sytuacji, gdy w wyniku błędów ustawodawcy dochodzi do niekorzystnych interpretacji przepisów. Tym razem jest odwrotnie. Uchwała NSA dotycząca zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zdaje się zamykać dyskusję na temat podatkowego traktowania tego rodzaju wydatków. Cóż w tej sytuacji pozostaje podatnikom? – felieton doradcy podatkowego, Artura Cmocha.

Rzeczpospolita 03.02.2011

Leasingobiorca może sam ubezpieczyć auto

NSA uznał, że firmy leasingowe refakturując usługę ubezpieczenia przedmiotu leasingu powinny stosować stawkę właściwą dla umowy leasingowej, czyli 23 proc. Niewątpliwie jest to rozstrzygnięcie niekorzystne dla przedsiębiorców. Zgodnie z dotychczasową praktyką usługi ubezpieczeniowe refakturowane były bowiem z zastosowaniem zwolnienia. – doradcy podatkowi, Artur Cmoch i Mariusz Tkaczyk, zastanawiają się nad modelem ubezpieczenia przedmiotu leasingu, który umożliwia wyłączenie z opodatkowania usługi ubezpieczenia stawką 23%.

Dziennik Gazeta Prawna 10.01.2011

Problemy z umorzeniem udziałów

Od 1 stycznia 2011 r. z ustaw regulujących podatki dochodowe, uchylony został przepis, zgodnie z którym dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w celu ich umorzenia. Jednocześnie bez zmian pozostawiony został przepis przewidujący, iż do dochodów z udziałów w zyskach osób prawnych zaliczany jest dochód z umorzenia udziałów (akcji). [...] Niestety, jak to często bywa przy okazji nowelizacji ustaw podatkowych, ustawodawca chcąc uporządkować dany wycinek, wprowadza bałagan w całym systemie. – pisze Artur Cmoch, doradca podatkowy.

Dziennik Gazeta Prawna 13.12.2010

Jeszcze o przepisach przejściowych

Nowelizacja przepisów z zakresu podatku od towarów i usług nie uwzględniła m.in. sytuacji przedsiębiorców, którzy w trybie zamówień publicznych zawarli długoterminowe umowy. Ciężar podwyższonego VAT spadnie na barki przedsiębiorców, podczas gdy zgodnie z naczelną zasadą systemu VAT, podatek ten obciąża konsumpcję, zatem kwota VAT w żaden sposób nie może być ponoszona przez podmiot, który wykonuje świadczenie. Nasuwa się pytanie, czy polski ustawodawca nie mógł skorzystać z rozwiązań, jakie zostały zastosowane przez inne kraje UE? – zastanawia się Artur Cmoch, doradca podatkowy.

Dziennik Gazeta Prawna 15.11.2010

W nowelizacji ustawy o CIT brakuje ważnego przepisu przejściowego

Doradca podatkowy, Artur Cmoch analizuje konsekwencje zmian w ustawach regulujących podatki dochodowe, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2011 roku – „ Ustawodawca zdaje się zapomniał, iż przepisy ustawy o CIT przewidują, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. […]”

Rzeczpospolita 11.09.2010

Z zakupem mieszkania lepiej się pospieszyć

Czy jest sposób, by zabezpieczyć się przed podwyżką? – Tak i to jest dobra wiadomość dla podatników. Ci, którzy chcą kupić mieszkanie na obecnych zasadach, mają do wyboru dwa rozwiązania. Należy dokonać wszystkich płatności jeszcze przed końcem 2010 r., nawet jeśli wydanie mieszkania, czyli podpisanie umowy notarialnej nastąpi już w nowym roku. W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś kupuje mieszkanie od dewelopera, to powinien wpłacić na jego konto całą kwotę należną za lokal jeszcze przed końcem tego roku. […] – rozmowa z Arturem Cmochem, doradcą podatkowym.

Dziennik Gazeta Prawna 06.09.2010

W budownictwie mieszkaniowym będzie taniej tylko do końca roku

Od 1 stycznia 2011 roku wchodzą w życie nowe przepisy regulujące preferencyjną stawkę VAT dotyczącą budownictwa mieszkaniowego. Zmienia się nie tylko wysokość stawki - z 7% na 8%, lecz także zakres transakcji, do której preferencyjna stawka znajduje zastosowanie. – Artur Cmoch, doradca podatkowy analizuje możliwość takiego zaplanowania transakcji, aby skorzystać z obecnie obowiązujących przepisów.

Parkiet 31.08.2010

Możliwość korzystania ze zwolnień i dobrodziejstw umów międzynarodowych

Z punktu widzenia działań mających na celu optymalizację wysokości zobowiązań podatkowych, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają istotne znaczenie. Postanowienia w nich zawarte znajdują zastosowanie przede wszystkim w zakresie optymalizacji podatku od dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz w przypadku sprzedaży praw majątkowych. – pisze Artur Cmoch, doradca podatkowy.

Dziennik Gazeta Prawna 16.08.2010

Jak przedsiębiorcy powinni opodatkować sprzedaż wierzytelności własnych

Powszechnie przyjmuje się, iż w przypadku zbycia wierzytelności własnej, usługa może być świadczona przez podmiot nabywający wierzytelność. Czynność ta kwalifikowana jest jako usługa pośrednictwa finansowego. Spór zasadniczo dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy w opisanej sytuacji nabycie wierzytelności jest usługą opodatkowaną stawką podstawową czy też usługą zwolnioną z opodatkowania. Ponadto pojawia się wątpliwość – czy tego rodzaju transakcja w ogóle podlega opodatkowaniu? – felieton Artura Cmocha, doradcy podatkowego.

Dziennik Gazeta Prawna 19.07.2010

Problemy podatkowe związane z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Przepisy ustaw definiując przedsiębiorstwo odwołują się wprost do definicji zawartej w przepisach Kodeksu cywilnego. Na gruncie tych przepisów brak wątpliwości, że zobowiązania nie wchodzą w jego skład. Taki stan prawny obowiązuje od 25 września 2003 r. Jednak wcześniej w skład przedsiębiorstwa wchodziły zobowiązania. Wydaje się że autorzy przepisów podatkowych nie zauważyli wprowadzonej zmiany i nie zaktualizowali w odpowiedni sposób definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP). Mamy zatem obecnie do czynienia z sytuacją, w której definicja przedsiębiorstwa nie zawiera zobowiązań, natomiast zobowiązania w dalszym ciągu są elementem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Sprawę dodatkowo komplikuje orzecznictwo sądów cywilnych. – o kłopotach z definicją ZCP pisze Artur Cmoch, doradca podatkowy.

Dziennik Gazeta Prawna 21.06.2010

Gdy nie pomagają interpretacje konieczna jest nowelizacja

Obecne przepisy regulujące podatki dochodowe pozostawiają wiele do życzenia, jeśli chodzi o regulacje dotyczące opodatkowania dochodów osiąganych przez spółki osobowe. Brak precyzyjnych przepisów często prowadzi do nadmiernego obciążania podatników, lecz jak się okazuje nieprecyzyjne przepisy to broń obosieczna. Podatnicy często bowiem wykorzystują spółki osobowe do przeprowadzania działań optymalizacyjnych. – felieton Artura Cmocha, doradcy podatkowego.

Rzeczpospolita 21.05.2010

Przepisy dotyczące wymiany udziałów będą korzystniejsze dla podatników

W wyniku konsultacji społecznych MF rezygnuje z części planowanych zmian w podatkach dochodowych. – […] Początkowo resort chciał uzależnić neutralność wymiany udziałów od tego, czy jest ona podyktowana względami ekonomicznymi, czy też głównym jej celem jest zmniejszenie obciążeń podatkowych. Taki zapis dawałby organom podatkowym dużą dowolność oceny działań spółek. Organizacje przedsiębiorców słusznie wskazywały, że tego rodzaju ograniczenie byłoby niezgodne z konstytucją. – wyjaśnia Artur Cmoch, doradca podatkowy.

Dziennik Gazeta Prawna 17.05.2010

Udział organizacji społecznych w procesie legislacyjnym ma znaczenie w praktyce

Prace nad najnowszą nowelizacją ustaw regulujących podatki dochodowe pokazują jak ważne jest uczestnictwo organizacji społecznych w procesie tworzenia prawa. Dzięki postulatom zgłoszonym przez przedstawicieli wspomnianych organizacji, już na etapie projektu Ministerstwo Finansów zrezygnowało z wielu niekorzystnych dla podatników rozwiązań – o pracach nad nowelizacją ustaw regulujących podatki dochodowe pisze w felietonie Artur Cmoch.

Dziennik Gazeta Prawna 19.04.2010

Ważna nowelizacja ustaw o podatku dochodowym

Od nowego roku mają wejść w życie istotne zmiany w ustawach regulujących podatki dochodowe. Część z planowanych zmian można określić jako niekorzystne dla podatników. Z tego względu warto by podatnicy już teraz uważnie przyjrzeli się nowelizacjom i zastanowili jak zmienione przepisy wpłyną na podatkową sytuację danego przedsiębiorcy. Zmiany dotyczą przede wszystkim działań, które można określić jako optymalizacja podatkowa. – felieton Artura Cmocha, doradcy podatkowego.

Dziennik Gazeta Prawna 15.02.2010

Problem z kosztami podwyższenia kapitału wraca

Wydawało się, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalona została linia orzecznicza, zgodnie z którą wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego stanowią koszt uzyskania przychodów. Niestety, ostatnie orzeczenia NSA tego nie potwierdzają. [...] Wydatki z podwyższeniem kapitału zakładowego są związane ze źródłem dochodu jakim jest prowadzona przez podatnika działalność gospodarcza. Jeżeli dochody generowane z tej działalności podlegają opodatkowani podatkiem dochodowym, koszty pozyskania kapitału, który posłuży przecież prowadzeniu tej działalności, stanowią wydatki, które na podstawie art. 15 ustawy powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Pozostaje mieć nadzieję, że NSA podzieli powyższą argumentację. - felieton Artura Cmocha, doradcy podatkowego

Parkiet 30.01.2010

Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem jurysdykcji krajów o łagodnym reżimie podatkowym

Dane państwo może zostać określone jako „kraj o łagodnym reżimie podatkowym”, jeśli spełnione zostaną określone kryteria. Istotna jest wysokość stawki podatku dochodowego. Jednak niska stawka albo jej brak (choć może trudno to sobie wyobrazić, ale są państwa, których władze zrezygnowały z poboru podatku dochodowego) nie decydują jeszcze o podatkowej atrakcyjności danego państwa. Równie ważnym elementem jest możliwość transferu dochodów do innych państw, w tym do Polski, oraz zasady opodatkowania tych transferów w państwie podatnika otrzymującego wypłatę. – pisze doradca podatkowy Artur Cmoch.

Dziennik Gazeta Prawna 18.01.2010

Uwaga na uproszczone zaliczki

Uproszczone zaliczki mogą istotnie przyczynić się do poprawy płynności finansowej podatnika, jednak w pewnych sytuacjach bywają dla niego ogromnym ciężarem [...] Może wystąpić sytuacja, w której podatnik dokonał wcześniej wyboru uproszczonej formy, zaś dochody wykazane w roku 2008 są znacznie wyższe od tych spodziewanych w 2010. Wówczas utrzymanie uproszczonej formy oznaczałoby konieczność wpłat zaliczek obliczonych od dochodów, które w rzeczywistości nie zostaną osiągnięte. W takiej sytuacji podatnicy powinni rozważyć rezygnację z uproszczonej formy. – felieton doradcy podatkowego, Artura Cmocha.

Dziennik Gazeta Prawna 21.12.2009

Czy kara umowna może być kosztem podatkowym

Jak pokazuje praktyka organy państwa zamiast zachęcać podatników do podejmowania działań nakierowanych na osiąganie wyższych przychodów zdają się do takich działań zniechęcać. Jaskrawym przykładem owego paradoksu jest omawiana sytuacja, w której podatnik dążący do poprawy wyniku finansowego jest karany za swoją przedsiębiorczość, pomimo że przekłada się ona bezpośrednio na wyższe podatki płacone do kasy państwa. – felieton doradcy podatkowego, Artura Cmocha.

Dziennik Gazeta Prawna 23.11.2009

Podatnik powinien też czytać przepisy przejściowe

Czasami „obecność” przepisów przejściowych można wyczuć niejako intuicyjnie. Na przykład, gdy zmieniają się zasady opodatkowania dochodów ze zbycia nieruchomości, zaś podatnik zbywać będzie nieruchomość, którą zakupił w momencie obowiązywania innych regulacji, przewidujących odmienne skutki podatkowe. Jednakże w przypadku niektórych nowelizacji przepisy przejściowe mogą być zaskakujące - o czym świadczy omówiona nowelizacja Ordynacji podatkowej. – pisze Artur Cmoch, doradca podatkowy.

Dziennik Gazeta Prawna 26.10.2009

Problemy z rozliczeniem wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego

Powszechna do niedawna praktyka, zgodnie z którą wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie powoduje powstania obowiązku do zapłaty podatku dochodowego jest coraz częściej kwestionowana przez organy podatkowe. Podatnicy mają jednakże po swojej stronie mocne argumenty. - pisze Artur Cmoch, doradca podatkowy.

Dziennik Gazeta Prawna 28.09.2009

Organy podatkowe często ignorują orzecznictwo sądów

Organy podatkowe wydając indywidualne interpretacje, bardzo często nie biorą pod uwagę orzecznictwa przytoczonego przez wnioskodawców. Tego rodzaju praktyka pozostaje w sprzeczności z przepisami Ordynacji podatkowej, co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa, Minister Finansów dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa przez organy podatkowe, dokonując interpretacji ogólnych przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów. Dlatego orzecznictwo sądowe powinno stanowić jeden z kluczowych elementów oceny prawnej, będącej podstawą wydawanych interpretacji, również tych indywidualnych. – pisze Artur Cmoch, doradca podatkowy.

Rzeczpospolita 07.09.2009

Kiedy miejsce na auto rozliczamy tak jak mieszkanie

Ciągle trwa spór z fiskusem o możliwość opodatkowania obniżoną 7 proc. stawką VAT miejsc postojowych sprzedawanych razem z mieszkaniem. Pomimo szeregu korzystnych dla podatników wyroków sądowych urzędy uparcie obstają przy swoim stanowisku. Tymczasem konstrukcja podatku VAT powoduje, że jego ciężar ekonomiczny ponosi konsument, tak więc jest on żywotnie zainteresowany tym, aby cena miejsca postojowego była jak najniższa. - piszą Artur Cmoch i Paweł Fabianowski, doradcy podatkowi.

Gazeta Prawna 01.09.2009

Problematyczne opodatkowanie akcjonariusza spółki komandytowo–akcyjnej

Ostatnie orzeczenia sądów administracyjnych, odnoszące się do zasad opodatkowania dochodów osiąganych przez akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych, mogą stanowić przełom w wykorzystaniu tych spółek do prowadzenia działalności gospodarczej. – pisze Artur Cmoch, doradca podatkowy.

Gazeta Prawna 03.08.2009

Czasem warto pójść do sądu

Polskie sądy, zarzucane skargami podatników na niesłuszne postanowienia i decyzje organów podatkowych, w wielu przypadkach podzielają stanowisko podatników. Najświeższym przykładem może być wyrok WSA w Rzeszowie ogłoszony 29 czerwca br. Sąd [...] uznał, że istniejące w ustawie o podatku VAT generalne odwołanie do przepisów ustawy o podatku dochodowym było niezgodne z przepisami unijnej dyrektywy VAT, jak też z całym systemem podatku od wartości dodanej. Naczelną bowiem zasadą tego podatku jest neutralność. Oznacza to, że podmiot gospodarczy nie może ponosić ciężaru ekonomicznego tego podatku, gdyż ideą VAT jest opodatkowanie konsumpcji, nie zaś „biznesu”. – pisze doradca podatkowy Artur Cmoch.

Gazeta Bankowa 20.07.2009

Gałąź nie oddział

Rozmowa z doradcą podatkowym, Arturem Cmochem, na temat problemów z obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. dyrektywą dot. podatków pośrednich od gromadzenia kapitału – Zgodnie z polską wersją Dyrektywy przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego lub więcej oddziałów do innych spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, nie podlega opodatkowaniu. Problem w tym, że zwrot „branches of activity”, użyty w wersji oryginalnej Dyrektywy, tłumaczony do tej pory jako „gałęzie działalności”, został tym razem przetłumaczony niewłaściwie. […] Przedsiębiorcy na tym stracą, gdyż można spodziewać się ograniczeń w zastosowaniu wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych transakcji, mających za przedmiot samodzielne części przedsiębiorstwa.

Gazeta Prawna 06.07.2009

Sprzedaż mieszkań można uatrakcyjnić

Od kilku miesięcy sprzedaż mieszkań wyraźnie spada. Wraz ze spadkiem popytu obserwujemy obniżanie cen przez deweloperów. Czy deweloperzy mogą uatrakcyjnić ofertę bez utraty przychodów? Właściwie skonstruowana umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego pozwala na zastosowanie obniżonej do 7% stawki VAT także w odniesieniu do miejsca postojowego – felieton Artura Cmocha, doradcy podatkowego.

Gazeta Prawna 08.06.2009

Kolejny błąd w implementacji dyrektywy

Od 1 stycznia 2009 r. zaczęła obowiązywać Dyrektywa Rady 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Błąd w implementacji przepisów zawartych w dyrektywie do polskiego systemu prawnego może prowadzić do sporów pomiędzy podatnikami oraz organami podatkowymi. - pisze doradca podatkowy, Andrzej Cmoch. - Zgodnie z polską wersją językową dyrektywy, przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego lub więcej oddziałów do innych spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, nie podlega opodatkowaniu. Kłopot w tym, że w poprzednich przekładach na język polski zwrot branches of activity tłumaczono jako gałęzie działalności, zaś obecnie został on przetłumaczony jako oddziały. Zmiana ta może mieć wpływ na interpretację przepisów dotyczących podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Dlaczego? Przez sformułowanie gałąź działalności danej spółki rozumieć można część przedsiębiorstwa, na podstawie której dana działalność może być kontynuowana przez inny podmiot po jej przeniesieniu. Określenie oddział ma zaś węższe znaczenie. - wyjaśnia ekspert.

Gazeta Prawna 04.06.2009

Cypr to dobre miejsce do inwestycji

- Czy polski ustawodawca nie powinien zastanowić się nad zmianą przepisów? - Rzeczywiście obecna popularność spółek cypryjskich jest raczej odzwierciedleniem niedoskonałości polskiego prawa. Polska powinna dążyć w tym kierunku, aby zwolnić przedsiębiorców od podatku ze sprzedaży udziałów. W wielu krajach Unii Europejskiej tego rodzaju zwolnienie funkcjonuje już od dawna. Według mojej wiedzy nic jednak nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie polskie prawo miało się zmienić w tym zakresie. - rozmowa z doradcą podatkowym, Arturem Cmochem.

Gazeta Prawna 18.05.2009

Sprzedaż majątku osobistego nie podlega VAT

Za czynność jednorazową uznać należy sprzedaż majątku nabytego poprzez dziedziczenie. Nieistotne jest, czy sprzedaż następuje w wyniku jednej, czy też wielu transakcji – to jednorazowy charakter dziedziczenia, inicjujący daną czynność o charakterze handlowym, stanowi istotę klasyfikacji. Gdy celem działalności jest kupno i sprzedaż towaru, zamiar częstotliwego wykonywania czynności – odsprzedaży – musi być widoczny już w momencie nabycia. Jeśli nabycie następuje w drodze dziedziczenia brak takiego zamiaru, a zatem czynność ta nie podlega opodatkowaniu VAT. – wyjaśnia Artur Cmoch, doradca podatkowy z Kancelarii.

Artur Cmoch

artur.cmoch@gww.pl
+48 22 212 00 00

Zakres praktyki

  • prawo podatkowe

Specjalizacje

podatki dochodowe
podatek od towarów i usług
planowanie podatkowe
międzynarodowe prawo podatkowe