Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Ryzyko podatkowe postrzegać należy jako niepewność skutku podatkowego związanego z określonym zdarzeniem gospodarczym. Niepewność ta wynikać może z różnego rodzaju czynników. Podstawowym źródłem ryzyka podatkowego jest oczywiście niejasność przepisów prawa podatkowego. Niejasność przepisów prawa przekłada się na różną praktykę ich stosowania przez organy administracji podatkowej, a w dalszej kolejności niejednolitość orzecznictwa sądów administracyjnych. Niejasność przepisów prawa nierzadko prowadzi do sprzeczności praktyki organów administracji podatkowej z orzecznictwem sądów administracyjnych.
 
Zarządzanie ryzykiem podatkowym to proces, który rozpoczyna się w momencie zidentyfikowania sytuacji, w której podatnik przewiduje, że zakładany przez niego skutek podatkowy określonego zdarzenia gospodarczego może zostać zakwestionowany przez administrację podatkową. Jest to proces, w trakcie którego należy przeanalizować nie tylko prawdopodobieństwo materializacji ryzyka podatkowego (materializacji na co najmniej kilku poziomach), ale również jego konsekwencje i to nie tylko w wymiarze finansowym. Istotnym elementem takiej analizy są między innymi kwestie dotyczące odpowiedzialności karnej skarbowej oraz odpowiedzialności cywilnej i karnej z tytułu działania na szkodę osoby prawnej.
 
GWW Tax z racji świadczenia usług outsourcingu raportowania podatkowego, którego istotnym komponentem jest podpisywanie deklaracji podatkowej, z czym wiąże się przejęcie odpowiedzialności karnej skarbowej, posiada unikalne na rynku polskim doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym. 
Andrzej Ladziński
Andrzej Ladziński

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax
andrzej.ladzinski@gww.pl

Leszek Białoń
Leszek Białoń

doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax
leszek.bialon@gww.pl