Międzynarodowe planowanie podatkowe

Realizacja procesów związanych z optymalizacją podatkową może wiązać się z wykorzystaniem podmiotów posiadających siedzibę poza terytorium Polski. Dzięki podpisanym przez Polskę umowom w zakresie unikania podwójnego opodatkowania oraz dzięki obecności w Unii Europejskiej, podatnicy dysponują szeroką gamą rozwiązań optymalizacyjnych, opierających się na wykorzystaniu międzynarodowego prawa podatkowego.
 
W ramach naszej praktyki świadczymy następujące usługi:
  • przygotowywanie szczegółowych opracowań prezentujących korzyści płynące z międzynarodowego planowania podatkowego;
  • współpraca z zagranicznymi doradcami;
  • bezpośredni nadzór nad powołaniem zagranicznych struktur;
  • w przypadku powołania struktury – opieka oraz bieżące doradztwo związane z jej utrzymaniem;
  • likwidacja struktur zagranicznych oraz transfer majątku do kraju.
Artur Cmoch
Artur Cmoch

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax
artur.cmoch@gww.pl

 
Artur Cmoch
Artur Cmoch

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax
artur.cmoch@gww.pl