Ceny transferowe

Jak podają różne opracowania, szacuje się iż nawet 70% całej światowej wymiany handlowej stanowią transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Transakcje te, z uwagi na potencjalną możliwość kreowania wysokości zobowiązań podatkowych stanowią przedmiot szczególnego zainteresowania krajowych administracji podatkowych. W konsekwencji problematyka kształtowania cen towarów i usług podlegających wymianie w ramach jednej grupy kapitałowej jest jednym z najważniejszych problemów jakim muszą sprostać działy podatkowe i finansowe firm.

GWW Tax wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów i zapewnia kompleksową obsługę w zakresie transakcji realizowanych w ramach przedsiębiorstw powiązanych. W ramach świadczonych usług zawsze staramy się znaleźć najlepsze z podatkowego i biznesowego punktu widzenia rozwiązania. Oferowane przez nas usługi pozwalają zminimalizować ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

W ramach naszej praktyki świadczymy następujące usługi:

  • kompleksowe przygotowanie dokumentacji do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi zgodnie z wymaganiami ustaw o podatku dochodowym – stworzenie rzetelnej i zgodnej z przepisami dokumentacji podatkowej pozwala na uniknięcie sankcyjnej stawki podatku nakładanego na różnicę pomiędzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika, a dochodem ustalonym przez organy podatkowe;
  • przygotowanie rynkowego uzasadnienia cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi – dokumentacja podatkowa transakcji obejmująca taką analizę stanowi istotne narzędzie obrony zastosowanych cen;
  • wycena transakcji między podmiotami powiązanymi – wskazanie rynkowego poziomu cen, narzutów, itp., m.in. poprzez zastosowanie analizy porównawczej transakcji rynkowych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych;
  • doradztwo w zakresie wyboru najlepszych metod wyceny towarów i usług oraz środków niematerialnych i prawnych w transakcjach między podmiotami powiązanymi;
  • weryfikacja rozliczeń stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu oceny istniejącego ryzyka;
  • przegląd posiadanej dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi pod kątem ich rzetelności i kompletności oraz ewentualnych ryzyk;
  • przygotowanie oraz implementację procedur zarządzania ryzykiem w zakresie cen transferowych;
  • doradztwo dotyczące postępowań podatkowych dotyczących zagadnień z zakresu cen transferowych;
  • szkolenia w zakresie cen transferowych.
Andrzej Ladziński
Andrzej Ladziński

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax
andrzej.ladzinski@gww.pl

Paweł Fabianowski
Paweł Fabianowski

doradca podatkowy
pawel.fabianowski@gww.pl